Přejít k obsahu
no cover found

Niestety, nie jesteśmy ofiarami : rozmowa z Moniką Strzępką i Pawłem Demirskim

by???: Strzępka, Monika (1976- )

V: W: Gazeta Wyborcza (Kraków). 2016, nr 146, s. 8-9
Vydáno: 24 VI 2016.
Journal article
no cover found

Bezdenność przeszłości

by???: Łuszczykiewicz, Piotr (1964- )

V: W: Kwartalnik Artystyczny : Kujawy i Pomorze. ISSN 1232-2105. R. 23, nr 2 (2016), s. 188-191 Kwartalnik Artystyczny
Vydáno: 2016.
Journal article
no cover found

From painted decoration to the screen : the turn in stage illusion in the late 20th and early 21st century

by???: Łarionow, Dominika (1970- )

V: W: Art Inquiry : recherches sur les arts. ISSN 1641-9278. Vol. 17 (2015), s. 291-307 Art Inquiry
Vydáno: 2015.
Journal article
no cover found

Nie redaguje się książek trupom

by???: Żulczyk, Jakub (1983- )

V: W: Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze). ISSN 0860-908X. 2016, nr 135, dod. Gazeta Stołeczna, s. 5 Gazeta Wyborcza
Vydáno: 11-12 VI 2016.
Journal article
no cover found

Monety w dobrej cenie : Warszawa bije dla świata

by???: Śmigiel, Martyna

V: W: Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze). ISSN 0860-908X. 2016, nr 140, dod. Magazyn Stołeczny, s. 20-21 Gazeta Wyborcza
Vydáno: 17 VI 2016.
Journal article
no cover found

Milczenie i metafora : o przenośni w dwóch tekstach Norwida o Chopinie

by???: Niewczas, Łukasz

V: W: Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. ISSN 0860-8024. R. 29, nr 1 (2016), s. 89-103 Ethos (Lublin)
Vydáno: 2016.
Journal article
no cover found

Ja nigdy się nie zatrzymam : z Grzegorzem Łoszewskim, scenarzystą, rozmawia Krystyna Weiher.

by???: Łoszewski, Grzegorz (1964- )

V: W: Bliza : gdyński kwartalnik artystyczny. ISSN 2080-6213. 2016, nr 2, s. 111-115 Bliza
Vydáno: 2016.
Journal article
no cover found

Al-Dżahiz i jego traktat "O zachowywaniu tajemnicy i powstrzymywaniu języka"

by???: Dziekan, Marek M (1965- )

V: W: Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. ISSN 0860-8024. R. 29, nr 1 (2016), s. 147-170 Ethos (Lublin)
Vydáno: 2016.
Journal article
no cover found

Miasta w kawiarni

by???: Borkowska, Łucja

V: W: Poezja Dzisiaj. ISSN 1508-9398. Nr 117 (2016), s. 116-118 Poezja Dzisiaj
Vydáno: 2016.
Journal article
no cover found

Sposob na formę

by???: Żurawski, Mateusz

V: W: Teatr (Warszawa). ISSN 0040-0769. 2016, nr 4, s. 47-49 Teatr (Warszawa. Druk)
Vydáno: 2016.
Journal article
no cover found

Maszyna do życia

by???: Pieczara-Ślarzyńska, Małgorzata

V: W: Twórczość : miesięcznik literacko-krytyczny. ISSN 0041-4727. R. 72, nr 6 (2016), s. 117-120 Twórczość
Vydáno: 2016.
Journal article
no cover found

Dzierzba z Mokotowa

by???: Łubieński, Stanisław (1983- )

V: W: Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne. ISSN 0041-4808. 2016, nr 27, s. 28 Tygodnik Powszechny
Vydáno: 3 VII 2016.
Journal article
no cover found

Franciszek już w Krakowie : Śmigulec o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży

by???: Śmigulec-Odorczuk, Anna

V: W: Duży Format : czwartkowiec "Gazety Wyborczej". ISSN 1643-9910. 2016, nr 27, s. 6-8 Duży Format
Vydáno: 7 VII 2016.
Journal article
no cover found

Semestry

by???: Żebrowska, Paulina (1993- )

V: W: FA-art : kwartalnik Ruchu "Wolność i Pokój". ISSN 1231-0158. 2016, nr 1/2, s. 157-167 FA-art (Bytom)
Vydáno: 2016.
Journal article
no cover found

Francuska twórczość teatralna Charles'a Edmonda

by???: Desurvire, Emmanuel (1955- )

V: W: Prace Polonistyczne. ISSN 0079-4791. Ser. 70 (2015), s. 51-80 Prace Polonistyczne
Vydáno: 2015.
Journal article
no cover found

Powrót terrorystki : przypadek Brigitte Mohnhaupt

by???: Łazarz, Beata (historyk sztuki)

V: W: Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja. ISSN 0867-0633. 2016, nr 2, s. 363-375 Teksty Drugie
Vydáno: 2016.
Journal article
no cover found

Totalność - minimalność, czyli cięcie u Joyce'a

by???: Łuba, Arkadiusz (1977- )

V: W: Twórczość : miesięcznik literacko-krytyczny. ISSN 0041-4727. R. 72, nr 6 (2016), s. 135-145 Twórczość
Vydáno: 2016.
Journal article
no cover found

60 minut na godzinę

by???: Łopuszański, Piotr (1966- )

V: W: Tygodnik Solidarność : czasopismo NSZZ Solidarność. ISSN 0208-8045. 2016, nr 28, s. 20-22 Tygodnik Solidarność
Vydáno: 8 VII 2016.
Journal article
no cover found

Więzienne metateatralności

by???: Hasiuk-Świerzbińska, Magdalena

V: W: Teatr (Warszawa). ISSN 0040-0769. 2016, nr 3, s. 70-72 Teatr (Warszawa. Druk)
Vydáno: 2016.
Journal article
no cover found

Kara wygnania za morze we wczesnej hagiografii irlandzkiej

by???: Kosiński, Łukasz (1988- )

V: W: Almanach Historyczny. ISSN 1642-4530. T. 17, z. 2 (2015), s. 21-27 Almanach Historyczny
Vydáno: 2015.
Journal article

Strzępka, Monika

Łuszczykiewicz, Piotr

Łarionow, Dominika

Żulczyk, Jakub

Śmigiel, Martyna

Niewczas, Łukasz

Łoszewski, Grzegorz

Dziekan, Marek M

Borkowska, Łucja

Żurawski, Mateusz

Pieczara-Ślarzyńska, Małgorzata

Łubieński, Stanisław

Śmigulec-Odorczuk, Anna

Żebrowska, Paulina

Desurvire, Emmanuel

Łazarz, Beata (historyk sztuki)

Łuba, Arkadiusz

Łopuszański, Piotr

Hasiuk-Świerzbińska, Magdalena

Kosiński, Łukasz

Související osoby:
Strzępka, Monika (1976- )
Łuszczykiewicz, Piotr (1964- )
Łarionow, Dominika (1970- )
Żulczyk, Jakub (1983- )
Śmigiel, Martyna
Niewczas, Łukasz
Łoszewski, Grzegorz (1964- )
Dziekan, Marek M (1965- )
Borkowska, Łucja
Żurawski, Mateusz
Pieczara-Ślarzyńska, Małgorzata
Łubieński, Stanisław (1983- )
Śmigulec-Odorczuk, Anna
Żebrowska, Paulina (1993- )
Desurvire, Emmanuel (1955- )
Łazarz, Beata (historyk sztuki)
Łuba, Arkadiusz (1977- )
Łopuszański, Piotr (1966- )
Hasiuk-Świerzbińska, Magdalena
Kosiński, Łukasz (1988- )
Related places:
Warszawa (woj. mazowieckie) rzemiosło 21 w. DBN
Białystok (woj. podlaskie) szkolnictwo wyższe 21 w. DBN
Białystok (woj. podlaskie) teatr 21 w. DBN
Kraków (woj. małopolskie) polityka 21 w. DBN
Kraków (woj. małopolskie) socjologia 21 w. DBN
Wrocław (woj. dolnośląskie) teatr 21 w. DBN
This is beta version