Skip to content
no cover found

"Stolica" - pęknięty obraz

by: Niewczas, Łukasz

In: W: Studia Norwidiana. ISSN 0860-0562. [R.] 26 (2008), s. 99-114 Studia Norwidiana
Published: 2009.
Journal article
no cover found

Wizualność norwidowskiej metafory (na przykładzie "Fortepianu Szopena")

by: Niewczas, Łukasz Author

In: Colloquia Litteraria R. 2012, nr 2, s. 89-101
Journal article
no cover found

Poezja oksymoronu : o metaforyce w wierszach Krasińskiego

by: Niewczas, Łukasz

In: W: Ruch Literacki (Kraków). ISSN 0035-9602. R. 54, z. 3 (2013), s. 295-305 Ruch Literacki
Published: 2013.
Journal article
no cover found

O śmiałych i nie-śmiałych metaforach historii w poezji Norwida

by: Niewczas, Łukasz

In: W: Studia Norwidiana. ISSN 0860-0562. [R.] 29 (2011), s. 71-98 Studia Norwidiana
Published: 2011.
Journal article
no cover found

V Konferencja aksjologiczna: "Prawda w literaturze" zorganizowana przez Katedrę Teorii Literatury KUL : Lublin, 4-6 października 2007 r.

by: Niewczas, Łukasz

In: W: Ruch Literacki (Kraków). ISSN 0035-9602. R. 49, z. 2 (2008), s. 276-279 Ruch Literacki
Published: 2008.
Journal article
no cover found

Wokół definicji poetyckich Norwida

by: Niewczas, Łukasz

In: W: Studia Norwidiana. ISSN 0860-0562. [R.] 29 (2011), s. 258-268 Studia Norwidiana
Published: 2011.
Journal article
no cover found

Norwid - parnasista?

by: Niewczas, Łukasz Autor

In: W: O Norwidzie komparatystycznie s. 165-177
Published: 2019.
Book chapter
no cover found

Między sztuką a siłą : metafora w liryce i epistolografii Norwida

by: Niewczas, Łukasz Autor

In: W: Norwid: listy, listy.... s. 145-156
Published: 2017.
Book chapter
no cover found

Milczenie i metafora : o przenośni w dwóch tekstach Norwida o Chopinie

by: Niewczas, Łukasz

In: W: Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. ISSN 0860-8024. R. 29, nr 1 (2016), s. 89-103 Ethos (Lublin)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Niewidoczna metafora : strategie mówienia przenośnego w poezji Norwida

by: Niewczas, Łukasz

Published: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2013.
Book
no cover found

"Jesteśmy wielkim sztandarem narodowym" : Cyprian Norwid o "rozbiorze" Polski

by: Niewczas, Łukasz Autor

In: W: Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. ISSN 0860-8024 R. 31, nr 4 (2018), s. 281-299 Ethos (Lublin)
Published: 2018.
Journal article
no cover found

Pokusa i epifania : obraz Włoch w "Italiam! Italiam!" Lucjana Siemieńskiego i Cypriana Norwida

by: Niewczas, Łukasz Autor

In: W: Polak we Włoszech, Włoch w Polsce : sztuka i historia. s. 175-190
Published: 2015.
Book chapter
no cover found

Norwid, Branicki, Matejko, Berezowski : historia pewnego autografu

by: Niewczas, Łukasz Autor

In: W: Studia Norwidiana. ISSN 0860-0562. T. 34 (2016), s. 125-140 Studia Norwidiana
Published: 2016.
Journal article
no cover found

"Pod latyńskich żagli cieniem... " : Italia Norwida

Published: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019.
Book
no cover found

Norwid wobec historii

Published: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2014.
Book
no cover found

Norwid: listy, listy...

Published: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017.
Book

Niewczas, Łukasz

Related persons:
Niewczas, Łukasz Autor
Related places:
Polska DBN
Włochy DBN
Paryż (Francja) DBN
Włochy
This is beta version