Skip to content
no cover found

Pośrednik między światami : Karl Dedecius (1921-2016)

by: Żyliński, Leszek (1954- )

In: W: Litteraria Copernicana. ISSN 1899-315X. 2016, nr 1, s. 161-166 Litteraria Copernicana
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Chłopak z Krzeszowic, polski Jerofiejew, czyli Czycz : portret pisarza

by: Grzesiczak, Łukasz (1981- )

In: W: Gazeta Wyborcza (Kraków). 2016, nr 152, s. 10-11
Published: 1 VII 2016.
Journal article
no cover found

Przejścia

by: Ollivier, Émile (1940-2002)

In: W: Literatura na Świecie. ISSN 0324-8305. 2016, nr 3/4, s. 67-99 Literatura na Świecie
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Deportowany na śmierć

by: Gromadka, Tomasz (1985- )

In: W: Dialog (Warszawa ; 1956). ISSN 0012-2041. R. 61, nr 3 (2016), s. 35-37 Dialog (Warszawa)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Powieści Pantelejmona Kulisza i Waltera Scotta z początkowego okresu ich twórczości : typologia psychologizmu = Early novels by Panteleimon Kulish and Walter Scott : the typology of psychologism

by: Čik, Denis Čabovič

In: W: Zagadnienia Rodzajów Literackich. ISSN 0084-4446. T. 58, z. 1 (2015), s. 111-120 Zagadnienia Rodzajów Literackich
Published: 2015.
Journal article
no cover found

Klasyka? Żywa!

by: Świątkowska, Wanda

In: W: Dialog (Warszawa ; 1956). ISSN 0012-2041. R. 61, nr 3 (2016), s. 228-243 Dialog (Warszawa)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Piękna Żydówka czyta "Mohorta" : przyczynek do spisu lektur toksycznych

by: Łoboz, Małgorzata (1967- )

In: W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. ISSN 0079-4767. Nr 55 (2015), s. 61-70 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie
Published: 2015.
Journal article
no cover found

Światła i (malarskie) obrazy w "Oziminie"

by: Łukasiewicz, Jacek (1934-2021)

In: W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. ISSN 0079-4767. Nr 55 (2015), s. 125-140 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie
Published: 2015.
Journal article
no cover found

Notatki literackie : kolaże

by: Łukasiewicz, Jacek (1934-2021)

In: W: Odra (Wrocław). ISSN 0472-5182. 2015, nr 10, s. 61-62 Odra (Wrocław. 1961)
Published: 2015.
Journal article
no cover found

Taki piękny : komiks o Polsce i sobie samym

by: Żaglewska, Dorota

In: W: Odra (Wrocław). ISSN 0472-5182. 2015, nr 10, s. 134-136 Odra (Wrocław. 1961)
Published: 2015.
Journal article
no cover found

Z życia marionetek

by: Maciejewski, Łukasz (1976- )

In: W: Teatr (Warszawa). ISSN 0040-0769. 2016, nr 5, s. 54-55 Teatr (Warszawa. Druk)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Teatr na Balustradzie

by: Černá, Kamila

In: W: Teatr (Warszawa). ISSN 0040-0769. 2016, nr 5, s. 66-71 Teatr (Warszawa. Druk)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Być blisko ludzi

by: Hasiuk-Świerzbińska, Magdalena

In: W: Teatr (Warszawa). ISSN 0040-0769. 2016, nr 5, s. 72-75 Teatr (Warszawa. Druk)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Przynieś mi głowę Franka Castorfa!

by: Hallmayer, Petra

In: W: Didaskalia : gazeta teatralna. ISSN 1233-0477. Nr 132 (2016), s. 32-33 Didaskalia (Kraków)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Martin Pollack w wehikule czasu

by: Saturczak, Łukasz (1986- )

In: W: Newsweek Polska. ISSN 1642-5685. 2016, nr 30, s. 85-86 Newsweek Polska
Published: 18-24 VII 2016.
Journal article
no cover found

Pokonać więzy, pokochać wiązania

by: Żyszkiewicz, Waldemar (1947- )

In: W: Topos : miesięcznik o sztuce i ekologii. ISSN 1230-8943. R. 23, nr 3 (2016), s. 119-126 Topos (Sopot)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Ochrona bez głowy : poszkodowani na łasce policji

by: Żbikowska, Izabela

In: W: Duży Format : czwartkowiec "Gazety Wyborczej". ISSN 1643-9910. 2016, nr 33, s. 4-5 Duży Format
Published: 18 VIII 2016.
Journal article
no cover found

Testament Małgorzaty Braunek

by: Krajewski, Andrzej (1939- )

In: W: Duży Format : czwartkowiec "Gazety Wyborczej". ISSN 1643-9910. 2016, nr 33, s. 20-22 Duży Format
Published: 18 VIII 2016.
Journal article
no cover found

Piosenki noworoczne

by: Jarosz, Łukasz (1978- )

In: W: Topos : miesięcznik o sztuce i ekologii. ISSN 1230-8943. R. 23, nr 2 (2016), dod. s. 1-8 nlb. Topos (Sopot)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Działania oświatowe Urzędu Oświaty generała Hallera w rządzie na uchodżstwie w latach 1939-1941 we wspomnieniach biskupa Józefa Gawliny

by: Śliwak, Katarzyna

In: W: Perspectiva : legnickie studia teologiczno-historyczne. ISSN 1730-4172. R. 14, nr 2 (2015), s. 143-152 Perspectiva (Legnica)
Published: 2015.
Journal article

Żyliński, Leszek

Grzesiczak, Łukasz

Ollivier, Émile

Gromadka, Tomasz

Čik, Denis Čabovič

Świątkowska, Wanda

Łoboz, Małgorzata

Łukasiewicz, Jacek

Żaglewska, Dorota

Maciejewski, Łukasz

Černá, Kamila

Hasiuk-Świerzbińska, Magdalena

Hallmayer, Petra

Saturczak, Łukasz

Żyszkiewicz, Waldemar

Żbikowska, Izabela

Krajewski, Andrzej

Jarosz, Łukasz

Śliwak, Katarzyna

Related persons:
Żyliński, Leszek (1954- )
Grzesiczak, Łukasz (1981- )
Ollivier, Émile (1940-2002)
Gromadka, Tomasz (1985- )
Čik, Denis Čabovič
Świątkowska, Wanda
Łoboz, Małgorzata (1967- )
Łukasiewicz, Jacek (1934-2021)
Żaglewska, Dorota
Maciejewski, Łukasz (1976- )
Černá, Kamila
Hasiuk-Świerzbińska, Magdalena
Hallmayer, Petra
Saturczak, Łukasz (1986- )
Żyszkiewicz, Waldemar (1947- )
Żbikowska, Izabela
Krajewski, Andrzej (1939- )
Jarosz, Łukasz (1978- )
Śliwak, Katarzyna
Related places:
Polska w literaturze polskiej. DBN
Poznań (woj. wielkopolskie) wystawy 21 w. DBN
Kraków (woj. małopolskie) teatr 21 w. DBN
Praga (Czechy) teatr 21 w. DBN
Warszawa (woj. mazowieckie) teatr 21 w. DBN
Monachium (Niemcy) teatr 21 w. DBN
Województwo dolnośląskie (1999- ) patologia społeczna DBN
This is beta version