Skip to content
no cover found

Literatura masowa jako problem historyczno-kulturowy

by: Lotman, Jurij Michajlovič (1922-1993)

In: W: Bliza : gdyński kwartalnik artystyczny. ISSN 2080-6213. 2016, nr 3, s. 128-138 Bliza
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Miłość jak bicz : rozmowa z Pawłem Łozińskim

by: Łoziński, Paweł (1965- )

In: W: Wysokie Obcasy : dodatek do Gazety Wyborczej. ISSN 1506-9087. 2016, nr 39, s. 79-81 Wysokie Obcasy
Published: 24 IX 2016.
Journal article
no cover found

Walser

by: Świrek, Krzysztof (1985- )

In: W: Kino (Warszawa). ISSN 0023-1673. R. 51, nr 5 (2016), s. 69-70 Kino (Warszawa)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Pycha

by: Żurawiecki, Bartosz (1971- )

In: W: Kino (Warszawa). ISSN 0023-1673. R. 51, nr 5 (2016), s. 73 Kino (Warszawa)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Homo viator

by: Śnieżkowska-Bielak, Elżbieta (1947- )

In: W: Akant : miesięcznik literacki. ISSN 1429-9054. R. 19, nr 9 (2016), s. 21 Akant (Bydgoszcz)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Nierzeczywiste Monachium

by: Tischner, Łukasz (1968- )

In: W: Znak (Kraków). ISSN 0044-488X. 2016, nr 09, s. 120-121 Znak
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Pięć dni króla

by: Łuczewski, Michał (1979- )

In: W: Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne. ISSN 0041-4808. 2016, nr 34, s. 32-34 Tygodnik Powszechny
Published: 21 VIII 2016.
Journal article
no cover found

Henry James o "Obrocie śruby"

by: Parkinson, Edward J.

In: W: Literatura na Świecie. ISSN 0324-8305. 2016, nr 5/6, s. 123-149 Literatura na Świecie
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Barbara Sadowska : 30. rocznica śmierci zapomnianej poetki

by: Krall, Hanna (1937- )

In: W: Duży Format : czwartkowiec "Gazety Wyborczej". ISSN 1643-9910. 2016, nr 40, s. 12-13 Duży Format
Published: 6 X 2016.
Journal article
no cover found

Enigmatyczny mistycyzm Stockhausena

by: Żyła, Monika (muzykolog)

In: W: Ruch Muzyczny (Kraków ; 1957). ISSN 0035-9610. R. 60, nr 7/8 (2016), s. 93 Ruch Muzyczny (Warszawa. 1957)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Przemoc i filantropia

by: Żurawiecki, Bartosz (1971- )

In: W: Kino (Warszawa). ISSN 0023-1673. R. 51, nr 4 (2016), s. 46-49 Kino (Warszawa)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Czułem, że mogę wszystko

by: Grzegorzek, Łukasz (1980- )

In: W: Kino (Warszawa). ISSN 0023-1673. R. 51, nr 4 (2016), s. 50-52 Kino (Warszawa)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Pasolini

by: Żurawiecki, Bartosz (1971- )

In: W: Kino (Warszawa). ISSN 0023-1673. R. 51, nr 4 (2016), s. 73-74 Kino (Warszawa)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Ekumeniczny burdel artystyczny

by: Łubieński, Maciej (1971- )

In: W: Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze). ISSN 0860-908X. 2016, nr 247, dod. Magazyn Stołeczny, s. 8-9 Gazeta Wyborcza
Published: 21 X 2016.
Journal article
no cover found

Spacer z Pollyanną : notatki literackie

by: Łukasiewicz, Jacek (1934-2021)

In: W: Odra (Wrocław). ISSN 0472-5182. 2016, nr 9, s. 71-72 Odra (Wrocław. 1961)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Pra kanvertacyû kazkavyh arhetypaǔ u lìtaraturnym sûžèce, alʹbo Marfalogìâ adnoj avantury

by: Čukìčova, Nadzeâ.

In: W: Acta Albaruthenica. ISSN 1898-8091. T. 15 (2015), s. 39-55 Acta Albaruthenica
Published: 2015.
Journal article
no cover found

[Grzegorz Moryciński - Lustra ciszy]

by: Kossowski, Łukasz (1950- )

In: W: Zeszyty Literackie (Warszawa). ISSN 0751-0357. R. 31, nr 4 (2013), s. 236-240 Zeszyty literackie
Published: 2013.
Journal article
no cover found

Literatura nas nie obroni

by: Saturczak, Łukasz (1986- )

In: W: Newsweek Polska. ISSN 1642-5685. 2016, nr 45, s. 84-86 Newsweek Polska
Published: 31 X - 6 XI 2016.
Journal article
no cover found

Profesor Marian Kucała - badacz i miłośnik języka polskiego

by: Żmigrodzki, Piotr

In: W: LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISSN 1896-2122. R. 11, nr 1 (2016), s. 239-248 LingVaria
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Słowo o Jubilacie

by: Łuczków, Iwona

In: W: Slavica Wratislaviensia. ISSN 0137-1150. Nr 159 (2014), s. 9-16 Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia
Published: 2014.
Journal article

Lotman, Jurij Michajlovič

Łoziński, Paweł

Świrek, Krzysztof

Żurawiecki, Bartosz

Śnieżkowska-Bielak, Elżbieta

Tischner, Łukasz

Łuczewski, Michał

Parkinson, Edward J.

Krall, Hanna

Żyła, Monika (muzykolog)

Grzegorzek, Łukasz

Łubieński, Maciej

Łukasiewicz, Jacek

Čukìčova, Nadzeâ.

Kossowski, Łukasz

Saturczak, Łukasz

Żmigrodzki, Piotr

Łuczków, Iwona

Related persons:
Lotman, Jurij Michajlovič (1922-1993)
Łoziński, Paweł (1965- )
Świrek, Krzysztof (1985- )
Żurawiecki, Bartosz (1971- )
Śnieżkowska-Bielak, Elżbieta (1947- )
Tischner, Łukasz (1968- )
Łuczewski, Michał (1979- )
Parkinson, Edward J.
Krall, Hanna (1937- )
Żyła, Monika (muzykolog)
Grzegorzek, Łukasz (1980- )
Łubieński, Maciej (1971- )
Łukasiewicz, Jacek (1934-2021)
Čukìčova, Nadzeâ.
Kossowski, Łukasz (1950- )
Saturczak, Łukasz (1986- )
Żmigrodzki, Piotr
Łuczków, Iwona
Related places:
Polska DBN
Bazylea (Szwajcaria) muzyka DBN
Berlin (Niemcy) film konkursy i festiwale 21 w. DBN
Warszawa (woj. mazowieckie) kultura 21 w. DBN
Warszawa (woj. mazowieckie) wystawy 21 w. DBN
This is beta version