Skip to content
no cover found

Obcy to my : pomiędzy science a social fiction : przypadek Janusza A. Zajdla

by: Ćwikła, Paweł (1972- ) Autor

In: W: Opcje : kwartalnik kulturalny. ISSN 1230-9982. 2016, nr 4, s. 88-93 Opcje (Katowice. Druk)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Dobrzy, źli i wszechmogący : spotkania Ziemian z Obcymi w prozie słowackiej po 1989 roku

by: Štiblaríková, Lenka Autor

In: W: Opcje : kwartalnik kulturalny. ISSN 1230-9982. 2016, nr 4, s. 106-113 Opcje (Katowice. Druk)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Furit ensis et ignis : hiperbolizacja w "Punica" (księgi I-IV) Syliusza Italika

by: Śnieżewski, Stanisław Antoni (1961- ) Autor

In: W: Prace Komisji Filologii Klasycznej - Polska Akademia Umiejętności. Wydział Filologiczny. ISSN 0079-3272. Nr 48 (2016), s. 98-116 Prace Komisji Filologii Klasycznej (Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Znaczenie wiedzy prawnej w procesie translacji terminów prawnych i prawniczych na przykładzie nazw środków zaskarżenia

by: Iluk, Łukasz Autor

In: W: Studia Niemcoznawcze. ISSN 0208-4597. T. 58 (2016), s. 501-518 Studia Niemcoznawcze
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Zum Spiel mit Worten am Beispiel von ausgewählten deutschen Fernsehsendungen

by: Kopacz, Łukasz (filolog) Autor

In: W: Studia Niemcoznawcze. ISSN 0208-4597. T. 58 (2016), s. 591-601 Studia Niemcoznawcze
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Godność w Spitaku

by: Łuczak, Michał (1983- ) Autor

In: W: Znak (Kraków). ISSN 0044-488X. 2017, nr 4, s. 44-51 Znak
Published: 2017.
Journal article
no cover found

Grupa złotych pierścieni egipskich z dawnych kolekcji Czartoryskich/Działyńskich w Gołuchowie oraz Potockich w Krzeszowicach

by: Śliwa, Joachim (1940- ) Autor

In: W: Prace Komisji Filologii Klasycznej - Polska Akademia Umiejętności. Wydział Filologiczny. ISSN 0079-3272. Nr 48 (2016), s. 117-128 Prace Komisji Filologii Klasycznej (Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Dzikie zwierzęta

by: Baczewski, Marek Krystian Emanuel (1967- ) Wywiad

In: W: Opcje : kwartalnik kulturalny. ISSN 1230-9982. 2016, nr 4, s. 169-171 Opcje (Katowice. Druk)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

...bo w śpiewie jest sex (i to może mieć konsekwencje)

by: Grabuś, Łukasz Autor

In: W: Ruch Muzyczny (Kraków ; 1957). ISSN 0035-9610. R. 61, nr 3 (2017), s. 14-15 Ruch Muzyczny (Warszawa. 1957)
Published: 2017.
Journal article
no cover found

Poznań lubię, to moje podwórko...

by: Kofta, Krystyna (1942- ) Autor

In: W: Kronika Miasta Poznania : miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania. ISSN 0137-3552. 2016, [nr] 4, s. 190-197 Kronika Miasta Poznania
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Staropolska historiografia (post)kolonialnie rozdwojona? : Maciej Stryjkowski i jego epickie dzieje dawnej Litwy

by: Lipiński, Łukasz (1987- ) Autor

In: W: Czas Kultury : kultura, literatura, filozofia. ISSN 0867-2148. R. 32, [nr] 4 (2016), s. 92-97 Czas Kultury
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Nieznane kazanie(?) polskie z około połowy XV wieku : ze zbiorów gnieźnieńskich

by: Łukaszewski, Jakub Autor

In: W: Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej. ISSN 0006-3940. R. 66 (2016), s. 5-14 Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej
Published: 2016.
Journal article
no cover found

"Proces" - co nowego?

by: Musiał, Łukasz (1976- ) Autor

In: W: Przegląd Humanistyczny (Warszawa ; 1957). ISSN 0033-2194. R. 60, nr 4 (2016), s. 83-94 Przegląd Humanistyczny
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Ludzie i zwierzęta zoo

by: Śmiełowski, Jan Autor

In: W: Kronika Miasta Poznania : miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania. ISSN 0137-3552. 2016, [nr] 4, s. 359-365 Kronika Miasta Poznania
Published: 2016.
Journal article
no cover found

"Blaski Miltonowskiego utraconego raju" : obraz przeszłości w pisarstwie Henryka Sienkiewicza

by: Adamek-Świechowska, Adrianna Autor

In: W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. ISSN 0208-6077. [Z.] 50 (2016), s. 117-132 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Korespondencja Feliksa Konecznego z Jaroslavem Bidlo

by: Koneczny, Feliks (1862-1949) Autor

In: W: Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej. ISSN 0006-3940. R. 66 (2016), s. 45-68 Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Wprowadzenie do ekokrytyki

by: Łaszczuk, Agnieszka Recenzja

In: W: Przegląd Humanistyczny (Warszawa ; 1957). ISSN 0033-2194. R. 60, nr 4 (2016), s. 166-169 Przegląd Humanistyczny
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Spory o dydaktyzm i sposoby jego wyrażania w polskich dziewiętnastowiecznych powieściach historycznych (zarys problematyki)

by: Żuraszek-Ryś, Iwona Autor

In: W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. ISSN 0208-6077. [Z.] 50 (2016), s. 253-262 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Długi weekend pod Skalanką

by: Śmiech, Adam Autor

In: W: Myśl Polska (Warszawa ; 2005). ISSN 1733-909X. 2017, nr 21/22, s. 18 Myśl Polska (2005)
Published: 21-28 V 2017.
Journal article
no cover found

[Od cech osobowości do kompetencji savoir-être - recenzja]

by: Łuchtaj, Kinga Ewelina Recenzja

In: W: Studia Niemcoznawcze. ISSN 0208-4597. T. 58 (2016), s. 694-698 Studia Niemcoznawcze
Published: 2016.
Journal article

Ćwikła, Paweł

Štiblaríková, Lenka

Śnieżewski, Stanisław Antoni

Iluk, Łukasz

Kopacz, Łukasz (filolog)

Łuczak, Michał

Śliwa, Joachim

Baczewski, Marek Krystian Emanuel

Grabuś, Łukasz

Kofta, Krystyna

Lipiński, Łukasz

Łukaszewski, Jakub

Musiał, Łukasz

Śmiełowski, Jan

Adamek-Świechowska, Adrianna

Koneczny, Feliks

Łaszczuk, Agnieszka

Żuraszek-Ryś, Iwona

Śmiech, Adam

Łuchtaj, Kinga Ewelina

Related persons:
Ćwikła, Paweł (1972- ) Autor
Štiblaríková, Lenka Autor
Śnieżewski, Stanisław Antoni (1961- ) Autor
Iluk, Łukasz Autor
Kopacz, Łukasz (filolog) Autor
Łuczak, Michał (1983- ) Autor
Śliwa, Joachim (1940- ) Autor
Baczewski, Marek Krystian Emanuel (1967- ) Wywiad
Grabuś, Łukasz Autor
Kofta, Krystyna (1942- ) Autor
Lipiński, Łukasz (1987- ) Autor
Łukaszewski, Jakub Autor
Musiał, Łukasz (1976- ) Autor
Śmiełowski, Jan Autor
Adamek-Świechowska, Adrianna Autor
Koneczny, Feliks (1862-1949) Autor
Łaszczuk, Agnieszka Recenzja
Żuraszek-Ryś, Iwona Autor
Śmiech, Adam Autor
Łuchtaj, Kinga Ewelina Recenzja
Related places:
Starożytny Rzym DBN
Niemcy DBN
Spitak (Armenia, prowincja Lorri) DBN
Gołuchów (woj. wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Gołuchów) DBN
Krzeszowice (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Krzeszowice) DBN
Starożytny Egipt DBN
Warszawa (woj. mazowieckie) DBN
Jeżyce (Poznań ; część miasta) DBN
Litwa DBN
Polska DBN
Gniezno (woj. wielkopolskie) DBN
Poznań (woj. wielkopolskie) DBN
Praga (Czechy) DBN
Beskid Żywiecki (góry) DBN
This is beta version