Skip to content
no cover found

Niestety, nie jesteśmy ofiarami : rozmowa z Moniką Strzępką i Pawłem Demirskim

by: Strzępka, Monika (1976- )

In: W: Gazeta Wyborcza (Kraków). 2016, nr 146, s. 8-9
Published: 24 VI 2016.
Journal article
no cover found

Bezdenność przeszłości

by: Łuszczykiewicz, Piotr (1964- )

In: W: Kwartalnik Artystyczny : Kujawy i Pomorze. ISSN 1232-2105. R. 23, nr 2 (2016), s. 188-191 Kwartalnik Artystyczny
Published: 2016.
Journal article
no cover found

From painted decoration to the screen : the turn in stage illusion in the late 20th and early 21st century

by: Łarionow, Dominika (1970- )

In: W: Art Inquiry : recherches sur les arts. ISSN 1641-9278. Vol. 17 (2015), s. 291-307 Art Inquiry
Published: 2015.
Journal article
no cover found

Nie redaguje się książek trupom

by: Żulczyk, Jakub (1983- )

In: W: Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze). ISSN 0860-908X. 2016, nr 135, dod. Gazeta Stołeczna, s. 5 Gazeta Wyborcza
Published: 11-12 VI 2016.
Journal article
no cover found

Monety w dobrej cenie : Warszawa bije dla świata

by: Śmigiel, Martyna

In: W: Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze). ISSN 0860-908X. 2016, nr 140, dod. Magazyn Stołeczny, s. 20-21 Gazeta Wyborcza
Published: 17 VI 2016.
Journal article
no cover found

Milczenie i metafora : o przenośni w dwóch tekstach Norwida o Chopinie

by: Niewczas, Łukasz

In: W: Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. ISSN 0860-8024. R. 29, nr 1 (2016), s. 89-103 Ethos (Lublin)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Ja nigdy się nie zatrzymam : z Grzegorzem Łoszewskim, scenarzystą, rozmawia Krystyna Weiher.

by: Łoszewski, Grzegorz (1964- )

In: W: Bliza : gdyński kwartalnik artystyczny. ISSN 2080-6213. 2016, nr 2, s. 111-115 Bliza
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Al-Dżahiz i jego traktat "O zachowywaniu tajemnicy i powstrzymywaniu języka"

by: Dziekan, Marek M (1965- )

In: W: Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. ISSN 0860-8024. R. 29, nr 1 (2016), s. 147-170 Ethos (Lublin)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Miasta w kawiarni

by: Borkowska, Łucja

In: W: Poezja Dzisiaj. ISSN 1508-9398. Nr 117 (2016), s. 116-118 Poezja Dzisiaj
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Sposob na formę

by: Żurawski, Mateusz

In: W: Teatr (Warszawa). ISSN 0040-0769. 2016, nr 4, s. 47-49 Teatr (Warszawa. Druk)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Maszyna do życia

by: Pieczara-Ślarzyńska, Małgorzata

In: W: Twórczość : miesięcznik literacko-krytyczny. ISSN 0041-4727. R. 72, nr 6 (2016), s. 117-120 Twórczość
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Dzierzba z Mokotowa

by: Łubieński, Stanisław (1983- )

In: W: Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne. ISSN 0041-4808. 2016, nr 27, s. 28 Tygodnik Powszechny
Published: 3 VII 2016.
Journal article
no cover found

Franciszek już w Krakowie : Śmigulec o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży

by: Śmigulec-Odorczuk, Anna

In: W: Duży Format : czwartkowiec "Gazety Wyborczej". ISSN 1643-9910. 2016, nr 27, s. 6-8 Duży Format
Published: 7 VII 2016.
Journal article
no cover found

Semestry

by: Żebrowska, Paulina (1993- )

In: W: FA-art : kwartalnik Ruchu "Wolność i Pokój". ISSN 1231-0158. 2016, nr 1/2, s. 157-167 FA-art (Bytom)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Francuska twórczość teatralna Charles'a Edmonda

by: Desurvire, Emmanuel (1955- )

In: W: Prace Polonistyczne. ISSN 0079-4791. Ser. 70 (2015), s. 51-80 Prace Polonistyczne
Published: 2015.
Journal article
no cover found

Powrót terrorystki : przypadek Brigitte Mohnhaupt

by: Łazarz, Beata (historyk sztuki)

In: W: Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja. ISSN 0867-0633. 2016, nr 2, s. 363-375 Teksty Drugie
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Totalność - minimalność, czyli cięcie u Joyce'a

by: Łuba, Arkadiusz (1977- )

In: W: Twórczość : miesięcznik literacko-krytyczny. ISSN 0041-4727. R. 72, nr 6 (2016), s. 135-145 Twórczość
Published: 2016.
Journal article
no cover found

60 minut na godzinę

by: Łopuszański, Piotr (1966- )

In: W: Tygodnik Solidarność : czasopismo NSZZ Solidarność. ISSN 0208-8045. 2016, nr 28, s. 20-22 Tygodnik Solidarność
Published: 8 VII 2016.
Journal article
no cover found

Więzienne metateatralności

by: Hasiuk-Świerzbińska, Magdalena

In: W: Teatr (Warszawa). ISSN 0040-0769. 2016, nr 3, s. 70-72 Teatr (Warszawa. Druk)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Kara wygnania za morze we wczesnej hagiografii irlandzkiej

by: Kosiński, Łukasz (1988- )

In: W: Almanach Historyczny. ISSN 1642-4530. T. 17, z. 2 (2015), s. 21-27 Almanach Historyczny
Published: 2015.
Journal article
no cover found

Pośrednik między światami : Karl Dedecius (1921-2016)

by: Żyliński, Leszek (1954- )

In: W: Litteraria Copernicana. ISSN 1899-315X. 2016, nr 1, s. 161-166 Litteraria Copernicana
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Chłopak z Krzeszowic, polski Jerofiejew, czyli Czycz : portret pisarza

by: Grzesiczak, Łukasz (1981- )

In: W: Gazeta Wyborcza (Kraków). 2016, nr 152, s. 10-11
Published: 1 VII 2016.
Journal article
no cover found

Przejścia

by: Ollivier, Émile (1940-2002)

In: W: Literatura na Świecie. ISSN 0324-8305. 2016, nr 3/4, s. 67-99 Literatura na Świecie
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Deportowany na śmierć

by: Gromadka, Tomasz (1985- )

In: W: Dialog (Warszawa ; 1956). ISSN 0012-2041. R. 61, nr 3 (2016), s. 35-37 Dialog (Warszawa)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Powieści Pantelejmona Kulisza i Waltera Scotta z początkowego okresu ich twórczości : typologia psychologizmu = Early novels by Panteleimon Kulish and Walter Scott : the typology of psychologism

by: Čik, Denis Čabovič

In: W: Zagadnienia Rodzajów Literackich. ISSN 0084-4446. T. 58, z. 1 (2015), s. 111-120 Zagadnienia Rodzajów Literackich
Published: 2015.
Journal article
no cover found

Klasyka? Żywa!

by: Świątkowska, Wanda

In: W: Dialog (Warszawa ; 1956). ISSN 0012-2041. R. 61, nr 3 (2016), s. 228-243 Dialog (Warszawa)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Piękna Żydówka czyta "Mohorta" : przyczynek do spisu lektur toksycznych

by: Łoboz, Małgorzata (1967- )

In: W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. ISSN 0079-4767. Nr 55 (2015), s. 61-70 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie
Published: 2015.
Journal article
no cover found

Światła i (malarskie) obrazy w "Oziminie"

by: Łukasiewicz, Jacek (1934-2021)

In: W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. ISSN 0079-4767. Nr 55 (2015), s. 125-140 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie
Published: 2015.
Journal article
no cover found

Notatki literackie : kolaże

by: Łukasiewicz, Jacek (1934-2021)

In: W: Odra (Wrocław). ISSN 0472-5182. 2015, nr 10, s. 61-62 Odra (Wrocław. 1961)
Published: 2015.
Journal article
no cover found

Taki piękny : komiks o Polsce i sobie samym

by: Żaglewska, Dorota

In: W: Odra (Wrocław). ISSN 0472-5182. 2015, nr 10, s. 134-136 Odra (Wrocław. 1961)
Published: 2015.
Journal article
no cover found

Z życia marionetek

by: Maciejewski, Łukasz (1976- )

In: W: Teatr (Warszawa). ISSN 0040-0769. 2016, nr 5, s. 54-55 Teatr (Warszawa. Druk)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Teatr na Balustradzie

by: Černá, Kamila

In: W: Teatr (Warszawa). ISSN 0040-0769. 2016, nr 5, s. 66-71 Teatr (Warszawa. Druk)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Być blisko ludzi

by: Hasiuk-Świerzbińska, Magdalena

In: W: Teatr (Warszawa). ISSN 0040-0769. 2016, nr 5, s. 72-75 Teatr (Warszawa. Druk)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Przynieś mi głowę Franka Castorfa!

by: Hallmayer, Petra

In: W: Didaskalia : gazeta teatralna. ISSN 1233-0477. Nr 132 (2016), s. 32-33 Didaskalia (Kraków)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Martin Pollack w wehikule czasu

by: Saturczak, Łukasz (1986- )

In: W: Newsweek Polska. ISSN 1642-5685. 2016, nr 30, s. 85-86 Newsweek Polska
Published: 18-24 VII 2016.
Journal article
no cover found

Pokonać więzy, pokochać wiązania

by: Żyszkiewicz, Waldemar (1947- )

In: W: Topos : miesięcznik o sztuce i ekologii. ISSN 1230-8943. R. 23, nr 3 (2016), s. 119-126 Topos (Sopot)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Ochrona bez głowy : poszkodowani na łasce policji

by: Żbikowska, Izabela

In: W: Duży Format : czwartkowiec "Gazety Wyborczej". ISSN 1643-9910. 2016, nr 33, s. 4-5 Duży Format
Published: 18 VIII 2016.
Journal article
no cover found

Testament Małgorzaty Braunek

by: Krajewski, Andrzej (1939- )

In: W: Duży Format : czwartkowiec "Gazety Wyborczej". ISSN 1643-9910. 2016, nr 33, s. 20-22 Duży Format
Published: 18 VIII 2016.
Journal article
no cover found

Piosenki noworoczne

by: Jarosz, Łukasz (1978- )

In: W: Topos : miesięcznik o sztuce i ekologii. ISSN 1230-8943. R. 23, nr 2 (2016), dod. s. 1-8 nlb. Topos (Sopot)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Działania oświatowe Urzędu Oświaty generała Hallera w rządzie na uchodżstwie w latach 1939-1941 we wspomnieniach biskupa Józefa Gawliny

by: Śliwak, Katarzyna

In: W: Perspectiva : legnickie studia teologiczno-historyczne. ISSN 1730-4172. R. 14, nr 2 (2015), s. 143-152 Perspectiva (Legnica)
Published: 2015.
Journal article
no cover found

Szekspir w Sejmie

by: Łuksza, Agata (1983- )

In: W: Didaskalia : gazeta teatralna. ISSN 1233-0477. Nr 133/134 (2016), s. 117-119 Didaskalia (Kraków)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Teatralność, czyli co?

by: Łucyk, Weronika

In: W: Didaskalia : gazeta teatralna. ISSN 1233-0477. Nr 133/134 (2016), s. 137-138 Didaskalia (Kraków)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Conflicts as a literary gothic convention

by: Łowczanin, Agnieszka

In: W: Kwartalnik Neofilologiczny. ISSN 0023-5911. R. 63, z. 1 (2016), s. 105-113 Kwartalnik Neofilologiczny
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Stulecie urodzin i piętnastolecie śmierci Profesora Franciszka Sławskiego

by: Żmigrodzki, Piotr

In: W: Język Polski (Kraków ; 1919). ISSN 0021-6941. R. 96, z. 1 (2016), s. 110-111 Język Polski (1919)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Szkoła tartusko-moskiewska po latach

by: Żyłko, Bogusław (1944- )

In: W: Er(r)go : teoria, literatura, kultura. ISSN 1508-6305. 2015, nr 2, s. 65-71 Er(r)go (Katowice)
Published: 2015.
Journal article
no cover found

Szkoła tartuska jako szkoła

by: Torop, Peeter (1950- )

In: W: Er(r)go : teoria, literatura, kultura. ISSN 1508-6305. 2015, nr 2, s. 73-85 Er(r)go (Katowice)
Published: 2015.
Journal article
no cover found

Poza tekstem : uwagi o filozoficznym tle semiotyki tartuskiej

by: Lotman, Mihhail (1952- )

In: W: Er(r)go : teoria, literatura, kultura. ISSN 1508-6305. 2015, nr 2, s. 87-95 Er(r)go (Katowice)
Published: 2015.
Journal article
no cover found

Doświadczenie estetyczne XX wieku : awangarda i postmodernizm

by: Šapir, Maksim Il'ič

In: W: Er(r)go : teoria, literatura, kultura. ISSN 1508-6305. 2015, nr 2, s. 107-114 Er(r)go (Katowice)
Published: 2015.
Journal article
no cover found

Zerowy stan stulecia : "explosive" - wybuchowy styl lat 2000

by: Èpštejn, Mihail Naumovič (1950- ) Autor

In: W: Er(r)go : teoria, literatura, kultura. ISSN 1508-6305. 2015, nr 2, s. 129-137 Er(r)go (Katowice)
Published: 2015.
Journal article
no cover found

"Przyjaciele z Zielonego Lasu" - seria o zwierzętach i przyrodzie : w świecie przyjaciół z Zielonego Lasu

by: Ćwiąkała, Sabina

In: W: Guliwer : dwumiesięcznik o książce dla dziecka. ISSN 0867-7115. 2015, nr 2, s. 35-42 Guliwer (Warszawa)
Published: 2015.
Journal article
no cover found

Smaki i zapachy minionego czasu

by: Śmiałowski, Piotr

In: W: Kino (Warszawa). ISSN 0023-1673. R. 51, nr 9 (2016), s. 6-9 Kino (Warszawa)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Biały Murzyn Europy

by: Makuła, Łukasz (1984- )

In: W: Wyspa (Warszawa). ISSN 1897-2616. 2016, nr 2, s. 124-127 Wyspa (Warszawa)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Razgrađivanje emotivnog diskursa u romanu "Gullo Gullo" Miodraga Bulatovića

by: Đurišić-Bečanović, Tatjana (1969- )

In: W: Poznańskie Studia Slawistyczne. ISSN 2084-3011. Nr 9 (2015), s. 425-437 Poznańskie Studia Slawistyczne
Published: 2015.
Journal article
no cover found

Pięć pytań do szefa Instytutu Książki

by: Grzesiczak, Łukasz (1981- )

In: W: Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze). ISSN 0860-908X. 2016, nr 220, s. 17 Gazeta Wyborcza
Published: 20 IX 2016.
Journal article
no cover found

W stronę "wyjścia z niedojrzałości" : Tischner wobec Brzozowskiego

by: Żywiołek, Artur (1963- )

In: W: Ruch Literacki (Kraków). ISSN 0035-9602. R. 77, z. 1(2016), s. 111-124 Ruch Literacki
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Odrodzenie pradawnego obrzędu?

by: Hasiuk-Świerzbińska, Magdalena

In: W: Pamiętnik Teatralny : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce teatru. ISSN 0031-0522. R. 65, z. 1/2 (2016), s. 261-284 Pamiętnik Teatralny
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Wiatr w tunelu

by: Żyżniewski, Daniel Jerzy

In: W: Akant : miesięcznik literacki. ISSN 1429-9054. R. 19, nr 10 (2016), s. 19 Akant (Bydgoszcz)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Kocham tę robotę, nie chcę w niej umierać

by: Pilip, Łukasz (1991- )

In: W: Duży Format : czwartkowiec "Gazety Wyborczej". ISSN 1643-9910. 2016, nr 38, s. 4-6 Duży Format
Published: 22 IX 2016.
Journal article
no cover found

Kognitivno-pragmatičeskie i kross-kul'turnye mehanizmy sozdaniâ komičeskogo èffekta v žanre političeskoj parodii

by: Sładkiewicz, Żanna

In: W: Przegląd Rusycystyczny. ISSN 0137-298X. [R. 37], nr 4 (2015), s. 116-132 Przegląd Rusycystyczny
Published: 2015.
Journal article
no cover found

[Czekamy już długo, zastanawiam się]

by: Łyłka-Kosińska, Kamila (1987- )

In: W: Bliza : gdyński kwartalnik artystyczny. ISSN 2080-6213. 2016, nr 3, s. 196 Bliza
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Literatura masowa jako problem historyczno-kulturowy

by: Lotman, Jurij Michajlovič (1922-1993)

In: W: Bliza : gdyński kwartalnik artystyczny. ISSN 2080-6213. 2016, nr 3, s. 128-138 Bliza
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Miłość jak bicz : rozmowa z Pawłem Łozińskim

by: Łoziński, Paweł (1965- )

In: W: Wysokie Obcasy : dodatek do Gazety Wyborczej. ISSN 1506-9087. 2016, nr 39, s. 79-81 Wysokie Obcasy
Published: 24 IX 2016.
Journal article
no cover found

Walser

by: Świrek, Krzysztof (1985- )

In: W: Kino (Warszawa). ISSN 0023-1673. R. 51, nr 5 (2016), s. 69-70 Kino (Warszawa)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Pycha

by: Żurawiecki, Bartosz (1971- )

In: W: Kino (Warszawa). ISSN 0023-1673. R. 51, nr 5 (2016), s. 73 Kino (Warszawa)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Homo viator

by: Śnieżkowska-Bielak, Elżbieta (1947- )

In: W: Akant : miesięcznik literacki. ISSN 1429-9054. R. 19, nr 9 (2016), s. 21 Akant (Bydgoszcz)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Nierzeczywiste Monachium

by: Tischner, Łukasz (1968- )

In: W: Znak (Kraków). ISSN 0044-488X. 2016, nr 09, s. 120-121 Znak
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Pięć dni króla

by: Łuczewski, Michał (1979- )

In: W: Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne. ISSN 0041-4808. 2016, nr 34, s. 32-34 Tygodnik Powszechny
Published: 21 VIII 2016.
Journal article
no cover found

Henry James o "Obrocie śruby"

by: Parkinson, Edward J.

In: W: Literatura na Świecie. ISSN 0324-8305. 2016, nr 5/6, s. 123-149 Literatura na Świecie
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Barbara Sadowska : 30. rocznica śmierci zapomnianej poetki

by: Krall, Hanna (1937- )

In: W: Duży Format : czwartkowiec "Gazety Wyborczej". ISSN 1643-9910. 2016, nr 40, s. 12-13 Duży Format
Published: 6 X 2016.
Journal article
no cover found

Enigmatyczny mistycyzm Stockhausena

by: Żyła, Monika (muzykolog)

In: W: Ruch Muzyczny (Kraków ; 1957). ISSN 0035-9610. R. 60, nr 7/8 (2016), s. 93 Ruch Muzyczny (Warszawa. 1957)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Przemoc i filantropia

by: Żurawiecki, Bartosz (1971- )

In: W: Kino (Warszawa). ISSN 0023-1673. R. 51, nr 4 (2016), s. 46-49 Kino (Warszawa)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Czułem, że mogę wszystko

by: Grzegorzek, Łukasz (1980- )

In: W: Kino (Warszawa). ISSN 0023-1673. R. 51, nr 4 (2016), s. 50-52 Kino (Warszawa)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Pasolini

by: Żurawiecki, Bartosz (1971- )

In: W: Kino (Warszawa). ISSN 0023-1673. R. 51, nr 4 (2016), s. 73-74 Kino (Warszawa)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Ekumeniczny burdel artystyczny

by: Łubieński, Maciej (1971- )

In: W: Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze). ISSN 0860-908X. 2016, nr 247, dod. Magazyn Stołeczny, s. 8-9 Gazeta Wyborcza
Published: 21 X 2016.
Journal article
no cover found

Spacer z Pollyanną : notatki literackie

by: Łukasiewicz, Jacek (1934-2021)

In: W: Odra (Wrocław). ISSN 0472-5182. 2016, nr 9, s. 71-72 Odra (Wrocław. 1961)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Pra kanvertacyû kazkavyh arhetypaǔ u lìtaraturnym sûžèce, alʹbo Marfalogìâ adnoj avantury

by: Čukìčova, Nadzeâ.

In: W: Acta Albaruthenica. ISSN 1898-8091. T. 15 (2015), s. 39-55 Acta Albaruthenica
Published: 2015.
Journal article
no cover found

[Grzegorz Moryciński - Lustra ciszy]

by: Kossowski, Łukasz (1950- )

In: W: Zeszyty Literackie (Warszawa). ISSN 0751-0357. R. 31, nr 4 (2013), s. 236-240 Zeszyty literackie
Published: 2013.
Journal article
no cover found

Literatura nas nie obroni

by: Saturczak, Łukasz (1986- )

In: W: Newsweek Polska. ISSN 1642-5685. 2016, nr 45, s. 84-86 Newsweek Polska
Published: 31 X - 6 XI 2016.
Journal article
no cover found

Profesor Marian Kucała - badacz i miłośnik języka polskiego

by: Żmigrodzki, Piotr

In: W: LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISSN 1896-2122. R. 11, nr 1 (2016), s. 239-248 LingVaria
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Słowo o Jubilacie

by: Łuczków, Iwona

In: W: Slavica Wratislaviensia. ISSN 0137-1150. Nr 159 (2014), s. 9-16 Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia
Published: 2014.
Journal article
no cover found

Ciała : (ekspozycja) ; Abraham Corneliusz Begayn (1635 Lejda-1657 Berlin) : "Stilleben mit Distel und Vogel" ; Hendrick Avercamp (1585-1634) Berlin 2011 : "Kupferstichkabinett, Kolorowe rysunki(...)

by: Łukasiewicz, Jacek (1934-2021)

In: W: Kwartalnik Artystyczny : Kujawy i Pomorze. ISSN 1232-2105. R. 20, [nr] 3 (2013), s. 68-70 Kwartalnik Artystyczny
Published: 2013.
Journal article
no cover found

Z wilkiem jej (nie) do twarzy

by: Żelazko, Monika

In: W: Fragile : pismo kulturalne. ISSN 1899-4261. 2016, nr 2, s. 122-123 Fragile (Kraków)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

O pojemności semantycznej wybranych słów i wyrażeń w różnych kontekstach, o ich konotacjach

by: Żuławska-Umeda, Agnieszka (1950- )

In: W: Porównania : czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. ISSN 1733-165X. T. 18 (2016), s. 23-43 Porównania
Published: 2016.
Journal article
no cover found

U spravì rus'ko-pol's'kogo pohodžennâ Stanìslava Orìhovs'kogo Roksolana

by: Smutok, Ìgor Ìvanovič (1974- )

In: W: Rocznik Przemyski. ISSN 0137-4168. T. 51, z. 2 (2015), s. 3-11 Rocznik Przemyski
Published: 2015.
Journal article
no cover found

Ameryka w poezji Anny Frajlich

by: Żmuda, Agnieszka Autor

In: W: Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty. ISSN 2084-3550. 2014, z. 1/2, s. 168-187 Archiwum Emigracji (Rocznik)
Published: 2014.
Journal article
no cover found

Zofia Hertz w świetle korespondencji z ojcem (1945-1958)

by: Łabno, Kamila Autor

In: W: Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty. ISSN 2084-3550. 2014, z. 1/2, s. 338-350 Archiwum Emigracji (Rocznik)
Published: 2014.
Journal article
no cover found

Ed Vulliamy : podchodzę za blisko : kwestionariusz reportera : finaliści Nagrody Kapuścińskiego

by: Vulliamy, Ed (1954- ) Wywiad

In: W: Duży Format : czwartkowiec "Gazety Wyborczej". ISSN 1643-9910. 2017, nr 18[19], s. 17 Duży Format
Published: 15 V 2017.
Journal article
no cover found

Gustaw Herling-Grudziński i "Kultura"

by: Łabno, Kamila Recenzja

In: W: Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty. ISSN 2084-3550. 2014, z. 1/2, s. 389-397 Archiwum Emigracji (Rocznik)
Published: 2014.
Journal article
no cover found

Proroku, wejdź na Pudelka : rozmowa z Jakubem Żulczykiem powieściopisarzem i scenarzystą

by: Żulczyk, Jakub (1983- ) Wywiad

In: W: Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze). ISSN 0860-908X. 2017, nr 112, s. 18-19 Gazeta Wyborcza
Published: 16 V 2017.
Journal article
no cover found

The black theological call for an extended global family in Toni Morrison's "Paradise"

by: Łobodziec, Agnieszka Autor

In: W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria Scripta Humana. ISSN 2353-1681. T. 7 (2016), s. 123-136 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Scripta Humana
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Embodied criticism : theoretical foundations of cognitive poetics

by: Żukowska, Kamila (1987- ) Autor

In: W: Kultura i Edukacja. ISSN 1230-266X. 2016, nr 2, s. 102-111 Kultura i Edukacja
Published: 2016.
Journal article
no cover found

The problem of "stoic fate" - or whether Herbert of Cherbury was a Lipsian

by: Smrcz, Ádám Autor

In: W: Kultura i Edukacja. ISSN 1230-266X. 2016, nr 2, s. 177-193 Kultura i Edukacja
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Eksmisja z włoską fantazją

by: Żytnicki, Piotr Autor

In: W: Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze). ISSN 0860-908X. 2017, nr 113, s. 7 Gazeta Wyborcza
Published: 17 V 2017.
Journal article
no cover found

Krytyczne spojrzenie proroków na bogaczy i bogactwo

by: Ćwikła, Jarosław. Autor

In: W: Studia Gnesnensia. ISSN 0239-9407. T. 30 (2016), s. 301-326 Studia Gnesnensia
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Dialogu nie będzie

by: Łuksza, Agata (1983- ) Autor

In: W: Didaskalia : gazeta teatralna. ISSN 1233-0477. Nr 138 (2017), s. 2-5 Didaskalia (Kraków)
Published: 2017.
Journal article
no cover found

Gniew Eufratu : jak Polacy walczą z Państwem Islamskim

by: Woźnicki, Łukasz Autor

In: W: Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze). ISSN 0860-908X. 2017, nr 115, s. 6-7 Gazeta Wyborcza
Published: 19 V 2017.
Journal article
no cover found

Koniec świata na nieczynnym przystanku autobusowym

by: Irmer, Thomas (1962- ) Recenzja

In: W: Didaskalia : gazeta teatralna. ISSN 1233-0477. Nr 138 (2017), s. 118-119 Didaskalia (Kraków)
Published: 2017.
Journal article
no cover found

W gościnie, czyli Tam, gdzie granice docierają do swych granic

by: Moll, Łukasz Autor

In: W: Opcje : kwartalnik kulturalny. ISSN 1230-9982. 2016, nr 3, s. 54-61 Opcje (Katowice. Druk)
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Rodzaje "product placementu" w niemieckiej literaturze pop : "Faserland" Christiana Krachta i "Soloalbum" Benjamina von Stuckrad-Barrego

by: Rosenfeld, Łukasz. Autor

In: W: Studia Niemcoznawcze. ISSN 0208-4597. T. 58 (2016), s. 293-306 Studia Niemcoznawcze
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Romans na wspólnej (celi)

by: Żytnicki, Piotr Autor

In: W: Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze). ISSN 0860-908X. 2017, nr 118, s. 7 Gazeta Wyborcza
Published: 23 V 2017.
Journal article

Strzępka, Monika

Łuszczykiewicz, Piotr

Łarionow, Dominika

Żulczyk, Jakub

Śmigiel, Martyna

Niewczas, Łukasz

Łoszewski, Grzegorz

Dziekan, Marek M

Borkowska, Łucja

Żurawski, Mateusz

Pieczara-Ślarzyńska, Małgorzata

Łubieński, Stanisław

Śmigulec-Odorczuk, Anna

Żebrowska, Paulina

Desurvire, Emmanuel

Łazarz, Beata (historyk sztuki)

Łuba, Arkadiusz

Łopuszański, Piotr

Hasiuk-Świerzbińska, Magdalena

Kosiński, Łukasz

Żyliński, Leszek

Grzesiczak, Łukasz

Ollivier, Émile

Gromadka, Tomasz

Čik, Denis Čabovič

Świątkowska, Wanda

Łoboz, Małgorzata

Łukasiewicz, Jacek

Żaglewska, Dorota

Maciejewski, Łukasz

Černá, Kamila

Hallmayer, Petra

Saturczak, Łukasz

Żyszkiewicz, Waldemar

Żbikowska, Izabela

Krajewski, Andrzej

Jarosz, Łukasz

Śliwak, Katarzyna

Łuksza, Agata

Łucyk, Weronika

Łowczanin, Agnieszka

Żmigrodzki, Piotr

Żyłko, Bogusław

Torop, Peeter

Lotman, Mihhail

Šapir, Maksim Il'ič

Èpštejn, Mihail Naumovič

Ćwiąkała, Sabina

Śmiałowski, Piotr

Makuła, Łukasz

Đurišić-Bečanović, Tatjana

Żywiołek, Artur

Żyżniewski, Daniel Jerzy

Pilip, Łukasz

Sładkiewicz, Żanna

Łyłka-Kosińska, Kamila

Lotman, Jurij Michajlovič

Łoziński, Paweł

Świrek, Krzysztof

Żurawiecki, Bartosz

Śnieżkowska-Bielak, Elżbieta

Tischner, Łukasz

Łuczewski, Michał

Parkinson, Edward J.

Krall, Hanna

Żyła, Monika (muzykolog)

Grzegorzek, Łukasz

Łubieński, Maciej

Čukìčova, Nadzeâ.

Kossowski, Łukasz

Łuczków, Iwona

Żelazko, Monika

Żuławska-Umeda, Agnieszka

Smutok, Ìgor Ìvanovič

Żmuda, Agnieszka

Łabno, Kamila

Vulliamy, Ed

Łobodziec, Agnieszka

Żukowska, Kamila

Smrcz, Ádám

Żytnicki, Piotr

Ćwikła, Jarosław.

Woźnicki, Łukasz

Irmer, Thomas

Moll, Łukasz

Rosenfeld, Łukasz.

Related persons:
Strzępka, Monika (1976- )
Łuszczykiewicz, Piotr (1964- )
Łarionow, Dominika (1970- )
Żulczyk, Jakub (1983- ) Wywiad
Śmigiel, Martyna
Niewczas, Łukasz
Łoszewski, Grzegorz (1964- )
Dziekan, Marek M (1965- )
Borkowska, Łucja
Żurawski, Mateusz
Pieczara-Ślarzyńska, Małgorzata
Łubieński, Stanisław (1983- )
Śmigulec-Odorczuk, Anna
Żebrowska, Paulina (1993- )
Desurvire, Emmanuel (1955- )
Łazarz, Beata (historyk sztuki)
Łuba, Arkadiusz (1977- )
Łopuszański, Piotr (1966- )
Hasiuk-Świerzbińska, Magdalena
Kosiński, Łukasz (1988- )
Żyliński, Leszek (1954- )
Grzesiczak, Łukasz (1981- )
Ollivier, Émile (1940-2002)
Gromadka, Tomasz (1985- )
Čik, Denis Čabovič
Świątkowska, Wanda
Łoboz, Małgorzata (1967- )
Łukasiewicz, Jacek (1934-2021)
Żaglewska, Dorota
Maciejewski, Łukasz (1976- )
Černá, Kamila
Hallmayer, Petra
Saturczak, Łukasz (1986- )
Żyszkiewicz, Waldemar (1947- )
Żbikowska, Izabela
Krajewski, Andrzej (1939- )
Jarosz, Łukasz (1978- )
Śliwak, Katarzyna
Łuksza, Agata (1983- ) Autor
Łucyk, Weronika
Łowczanin, Agnieszka
Żmigrodzki, Piotr
Żyłko, Bogusław (1944- )
Torop, Peeter (1950- )
Lotman, Mihhail (1952- )
Šapir, Maksim Il'ič
Èpštejn, Mihail Naumovič (1950- ) Autor
Ćwiąkała, Sabina
Śmiałowski, Piotr
Makuła, Łukasz (1984- )
Đurišić-Bečanović, Tatjana (1969- )
Żywiołek, Artur (1963- )
Żyżniewski, Daniel Jerzy
Pilip, Łukasz (1991- )
Sładkiewicz, Żanna
Łyłka-Kosińska, Kamila (1987- )
Lotman, Jurij Michajlovič (1922-1993)
Łoziński, Paweł (1965- )
Świrek, Krzysztof (1985- )
Żurawiecki, Bartosz (1971- )
Śnieżkowska-Bielak, Elżbieta (1947- )
Tischner, Łukasz (1968- )
Łuczewski, Michał (1979- )
Parkinson, Edward J.
Krall, Hanna (1937- )
Żyła, Monika (muzykolog)
Grzegorzek, Łukasz (1980- )
Łubieński, Maciej (1971- )
Čukìčova, Nadzeâ.
Kossowski, Łukasz (1950- )
Łuczków, Iwona
Żelazko, Monika
Żuławska-Umeda, Agnieszka (1950- )
Smutok, Ìgor Ìvanovič (1974- )
Żmuda, Agnieszka Autor
Łabno, Kamila Recenzja
Vulliamy, Ed (1954- ) Wywiad
Łobodziec, Agnieszka Autor
Żukowska, Kamila (1987- ) Autor
Smrcz, Ádám Autor
Żytnicki, Piotr Autor
Ćwikła, Jarosław. Autor
Woźnicki, Łukasz Autor
Irmer, Thomas (1962- ) Recenzja
Moll, Łukasz Autor
Rosenfeld, Łukasz. Autor
Related places:
Warszawa (woj. mazowieckie) rzemiosło 21 w. DBN
Białystok (woj. podlaskie) szkolnictwo wyższe 21 w. DBN
Białystok (woj. podlaskie) teatr 21 w. DBN
Kraków (woj. małopolskie) polityka 21 w. DBN
Kraków (woj. małopolskie) socjologia 21 w. DBN
Wrocław (woj. dolnośląskie) teatr 21 w. DBN
Polska w literaturze polskiej. DBN
Poznań (woj. wielkopolskie) wystawy 21 w. DBN
Kraków (woj. małopolskie) teatr 21 w. DBN
Praga (Czechy) teatr 21 w. DBN
Warszawa (woj. mazowieckie) teatr 21 w. DBN
Monachium (Niemcy) teatr 21 w. DBN
Województwo dolnośląskie (1999- ) patologia społeczna DBN
Gdańsk (woj. pomorskie) wystawy 21 w. DBN
Kraków (woj. małopolskie) nauka instytuty 21 w. DBN
Węgajty (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Jonkowo) teatr DBN
Polska DBN
Bazylea (Szwajcaria) muzyka DBN
Berlin (Niemcy) film konkursy i festiwale 21 w. DBN
Warszawa (woj. mazowieckie) kultura 21 w. DBN
Warszawa (woj. mazowieckie) wystawy 21 w. DBN
Stany Zjednoczone (USA) DBN
Francja DBN
Oklahoma (Stany Zjednoczone ; stan) DBN
Poznań (woj. wielkopolskie) DBN
Syria DBN
Berlin (Niemcy) DBN
Wiedeń (Austria) DBN
Europa DBN
This is beta version