Skip to content
no cover found

Koncepcja czasu cyklicznego w "Maju" Karela Hynka Màchy wobec koncepcji czasu linenarnego w "Konradzie Wallendrodzie" Adama Mickiewicza

by: Vincurková, Dorota (1990- ) Autor

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Rocznik Komparatystyczny. ISSN 2081-8718. 2017, nr 8, s. 353-374
Published: 2017.
Journal article
no cover found

Czeski żywot rozpustnika romantycznego

by: Płachta, Katarzyna Autor

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). ISSN 0208-9130. 2019, nr 103, s. 36-37
Published: 4-5 V 2019.
Journal article
no cover found

Różne oblicza romantyzmu europejskiego na przykladzie powieści poetyckiej "Giaur" G. Byrona i poematu "Máj" K.H. Máchy

by: Pochopień, Barbara

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Studia Filologiczne (Racibórz). ISSN 1898-4657. T. 5 (2016), s. 163-175
Published: 2016.
Journal article
no cover found

O cytowaniu Bacona i Caravaggio oraz o wędrowaniu śladami Máchy jako nad/interpretacji

by: Heczková, Libuše (1967- ) Autor

In: Tekstualia : palimpsesty literackie, artystyczne, naukowe. ISSN 1734-6029. 2017, nr 1, s. 105-114
Published: 2017.
Journal article
no cover found

Romantyk erotyką opętany

by: Engelking, Leszek (1955- ) Author

In: Literatura na Świecie R. 1993, nr 11, s. 357-360
Journal article
no cover found

Mácha w awangardowym teatrze E. F. Buriana

by: Firlej, Agata (1976- )

In: Poznańskie Studia Slawistyczne. ISSN 2084-3011. Nr 1 (2011), s. 57-69
Published: 2011.
Journal article
no cover found

Máchowskie fascynacje i inspiracje Jana Čepa

by: Seidel-Mączyńska, Aleksandra (1979- )

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Poznańskie Studia Slawistyczne. ISSN 2084-3011. Nr 1 (2011), s. 225-239
Published: 2011.
Journal article
no cover found

Świat malowany słowem : analiza pola semantycznego nazw barw w "Máju" Karla Hynka Máchy

by: Balowska, Grażyna

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Bohemistyka. ISSN 1642-9893. R. 11, [nr] 4 (2011), s. 277-288
Published: 2011.
Journal article
no cover found

"Lori i miłość szalona" : Karel Hynek Mácha i miłość romantyczna z perspektywy ponowoczesnej

by: Car, Anna (1965- )

In: Bohemistyka. ISSN 1642-9893. R. 11, [nr] 4 (2011), s. 289-304
Published: 2011.
Journal article
no cover found

Karel Hynek Mácha a historia

by: Pająk, Aleksandra

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Bohemistyka. ISSN 1642-9893. R. 10, [nr] 4 (2010), s. 274-290
Published: 2010.
Journal article
no cover found

Casus Mácha a casus Havlíček w czeskich syntezach historycznoliterackich XIX w.

by: Bieleń, Krzysztof (1967- )

In: Kwartalnik Opolski : organ Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. ISSN 0023-592X. R. 53, nr 4 (2007), s. 211-224
Published: 2007.
Journal article
no cover found

Christo Botew i Karel Hynek Macha

by: Krupski, Bogdan Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Studia Rossica Posnaniensia ISSN 0081-6884 R. 1988, z. 19, s. 189-196
Journal article
no cover found

Syntetyczny portret twórcy czeskiego romantyzmu

by: Magnuszewski, Józef Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Przegląd Humanistyczny ISSN 0033-2194 R. 1990, nr 10, s. 137-139
Journal article
no cover found

O Dzienniku Machy

by: Karasek, Krzysztof (1937- ) Author

In: Literatura R. 1991, nr 4, s. 42-43
Journal article
no cover found

Karel Hynek Mácha a historia

by: Pająk, Aleksandra, 1975- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Bohemistyka ISSN 1642-9893 Roč. 10, 2010, č. 4, s. 274-290
Journal article
no cover found

Rozwój powieści grozy w literaturze czeskiej

by: Pytel, Sabina Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Bohemistyka ISSN 1642-9893 Roč. 10, 2010, č. 2, s. 108-120
Journal article
no cover found

Czeska krytyka katolicka lat 1918-1938

by: Stefański, Michał, 1972- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


Published: Warszawa : Slawistyczny Osrodek Wydawniczy, Instytut Slawistyki PAN : Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 2007.
Book
no cover found

Międzynarodowa konferencja naukowa Kontynuacja czy odrzucenie? Tradycje romantyczne we współczesnych literaturach słowiańskich

by: Kowalska-Nadolna, Urszula, 1985- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Bohemistyka ISSN 1642-9893 Roč. 11, 2011, č. 2, s. 151-156
Journal article
no cover found

Świat malowany słowem : analiza pola semantycznego nazw barw w Máju Karla Hynka Máchy

by: Balowska, Grażyna Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Bohemistyka ISSN 1642-9893 Roč. 11, 2011, č. 4, s. 277-288
Journal article
This is beta version