Skip to content
no cover found

[V 1. čísle Květů byla otištěna poznámka o nových(...)

by: Kundera, Milan, 1929-2023 Author

In: Květy ISSN 0023-5849 Roč. 2, 1952, č. 7, 17. 2., s. 15
Journal article
no cover found

[V 1. čísle letošního ročníku Tvaru je poznámka(...)

by: Písecká, Marcela Author

In: Tvar ISSN 0862-657X Roč. 9, 1998, č. 14, 3. 9., s. 2
Journal article
no cover found

[V 1. čísle Plamene rozpálil M. Blahynka...]

by: S. [Kultura] Author

In: Kultura ISSN 0452-7984 Roč. 4, 1960, č. 24, 16. 6., s. 4
Journal article
no cover found

V 1. ze svých "Dvou příspěvků knihopisných"...

by: Souček, Stanislav, 1870-1935 Author

In: Časopis Matice moravské Roč. 40, 1916, s. 291
Journal article
no cover found

V 10. a 11. ročníku...

by: Machek, Václav, 1894-1965 Author

In: Český časopis filologický Roč. 2, 1943/1944, s. 243-244
Journal article
no cover found

V 10.čísle Osvěty vytištěna jest báseň Lítost a(...)

by:
In: Zvon Roč. 13, 1912/1913, č. 6, 25. 10. 1912, s. 84
Journal article
no cover found

V 10.roce republiky,...

by: Procházka, František Serafínský, 1861-1939 Author

In: Zvon Roč. 29, 1928/1929, č. 8, 31. 10. 1928, s. 112
Journal article
no cover found

[V 11. čísle časopisu Prostor vyniká rozhovor s Petrem(...)

by: Horák, Oto, 1961-2016 Author

In: Kontinuita [samizdat] Č. 3, říjen 1988, s. 7-8
Journal article
no cover found

V 15. ročníku "Zvonu" 1913 vycházel Trévalův román(...)

by: Zima, Vladislav Author

In: Zvon Roč. 28, 1927/1928, č. 23, 16. 2. 1928, s. 324
Journal article
no cover found

V 156.svazku "Knihovny Pokroku" vydal...

by: Holinka, Rudolf, 1899-1953 Author

In: Český časopis historický Roč. 46, 1940, s. 355-356
Journal article
no cover found

V 16 jazycích SSSR

by: Zahrádka, Miroslav, 1931- Author

In: Rudé právo ISSN 0032-6569 Roč. 70, 1990, č. 7, 9. 1., s. 5
Journal article
no cover found

V 19.čísle Tvaru píše Vladimír Novotný kriticky o(...)

by: Holý, Jiří, 1953- Author

In: Tvar ISSN 0862-657X Roč. 7, 1996, č. 20, 28. 11., s. 2
Journal article
no cover found

V 1.čísle Intervence...

by:
In: Intervence ISSN 1211-0566 R. 1995, č. 2, s. 39
Journal article
no cover found

V 1.čísle "Lumíra"...

by:
In: Ranní noviny R. 1936, č. 268, 21. 11., s. 4
Journal article
no cover found

V 1.čísle nového ročníku Osvěty vyrazila sl. Eliška(...)

by: Krejčí, F. V. 1867-1941 Author

In: Rozhledy Roč. 6, 1896/1897, č. 7, 1. 1. 1897, s. 319
Journal article
no cover found

V 1.sešitě nového svého ročníku...

by: Krejčí, F. V. 1867-1941 Author

In: Rozhledy Roč. 6, 1896/1897, č. 2, 15. 10. 1896, s. 75
Journal article
no cover found

V 2. čísle Kultury...

by: Jungmann, Milan, 1922-2012 Author

In: Literární noviny ISSN 0459-5203 Roč. 10, 1961, č. 3, 21. 1., s. 5
Journal article
no cover found

[V 28. čísle Literárních novin byla otištěna(...)

by: -jlš- [Červený květ] Author

In: Červený květ ISSN 0009-0441 Roč. 3, 1958, č. 11, listopad, s. 281
Journal article
no cover found

V 28.čísle tohoto ročníku...

by: Sezima, Karel, 1876-1949 Author

In: Literární listy Roč. 19, 1897/1898, č. 22, 16. 9. 1897, s. 368
Journal article
no cover found

V 2.čísle letošního ročníku Kmene...

by: Boušek, Karel, 1922-2003 Author

In: Kmen ISSN 0231-553X Roč. 2, 1989, č. 4, 26. 1., s. 2
Journal article

This is beta version