Skip to content
no cover found

Pragmatyczna doskonałość

by: Sojak, Radosław (1975- )

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Studia Socjologiczne. ISSN 0039-3371. 2009, nr 3, s. 165-180
Published: 2009.
Journal article
no cover found

Seria "Współczesne teorie socjologiczne" Wydawnictwo "Nomos" : wypełnianie luki?

by: Borowik, Irena (1956- )

In: Studia Socjologiczne. ISSN 0039-3371. 2009, nr 3, s. 181-186
Published: 2009.
Journal article
no cover found

Kazania, które bolą słuchaczy

by: Chaim, Władysław (1952- )

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Łódzkie Studia Teologiczne. ISSN 1231-1634. T. 17 (2008), s. 135-150
Published: 2008.
Journal article
no cover found

Podmiot w czasoprzestrzeni nokturalnej - doświadczenie mistyczne w wierszu ks. Janusz Stanisława Pasierba "Avila klasztor Wcielenia"

by: Bącała, Marta

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Łódzkie Studia Teologiczne. ISSN 1231-1634. T. 18 (2009), s. 19-34
Published: 2009.
Journal article
no cover found

Poezja w służbie Słowu Bożemu

by: Kosmana, Ignacy (1960- )

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Łódzkie Studia Teologiczne. ISSN 1231-1634. T. 18 (2009), s. 115-146
Published: 2009.
Journal article
no cover found

The space of a socialist housing district, the space of a modern poem : the sensual art of Miron Białoszewski

by: Śniecikowska, Beata (1976- )

In: Art Inquiry : recherches sur les arts. ISSN 1641-9278. Vol. 11 (2009), s. 299-316
Published: 2009.
Journal article
no cover found

20th century allergy to classical antiquity and attempts to overcome it

by: Gralińska-Toborek, Agnieszka

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Art Inquiry : recherches sur les arts. ISSN 1641-9278. Vol. 12 (2010), s. 109-126
Published: 2010.
Journal article
no cover found

"The unknown masterpiece" by Honoré Balzac, or the practical trap of theory

by: Salwa, Mateusz (1979- )

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Art Inquiry : recherches sur les arts. ISSN 1641-9278. Vol. 12 (2010), s. 127-142
Published: 2010.
Journal article
no cover found

Choroba jako hybryda : ADHD w świetle teorii aktora-sieci i asocjologii

by: Wróblewski, Michał (filozof)

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Studia Socjologiczne. ISSN 0039-3371. 2011, nr 4, s. 121-153
Published: 2011.
Journal article
no cover found

Socjologia w literaturze : casus "Wojny końca świata" Vargasa Llosy

by: Ćwikła, Paweł (1972- )

In: Studia Socjologiczne. ISSN 0039-3371. 2012, nr 2, s. 47-80
Published: 2012.
Journal article
no cover found

Przyczynowość i jednostkowienie w ujęciu Pawła z Worczyna : "Guaestiones super «e Generatione et corruptione»Aristotelis", I, 17-18

by: Judycka, Joanna

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Acta Mediaevalia. ISSN 0137-3064. [T.] 25 (2014), s. 143-158
Published: 2014.
Journal article
no cover found

Mesjanizm w historii myśli żydowskiej

by: Jelonek, Tomasz (1937- )

In: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 10, nr 18 (2006), s. 207-227
Published: 2006.
Journal article
no cover found

"Zgłębiać Biblię", Wydawnictwo Salwator, Kraków 2003-2005

by: Pindel, Roman (1958- )

In: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 10, nr 18 (2006), s. 398-401
Published: 2006.
Journal article
no cover found

Juliusza Słowackiego "pobożna wędrówka" do Egiptu i Ziemi Świętej

by: Nowak, Jacek (1957- )

In: Tarnowskie Studia Teologiczne. ISSN 0239-4472. T. 23 (2004), s. 225-238
Published: 2004.
Journal article
no cover found

Międzynarodowa konferencja "Edycja listów i korespondencji - metody edytorskie i projekty" : Toruń 28-30 października 2004 roku

by: Ruciński, Robert

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Klio (Toruń). ISSN 1643-8191. Nr 7 (2005), s. 170-172
Published: 2005.
Journal article
no cover found

Wolność w poezji i krytyce T.S. Eliota

by: Grzebień, Bożena

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 8, nr 14 (2004), s. 57-67
Published: 2004.
Journal article
no cover found

Mesjanizm w poglądach esseńczyków

by: Jelonek, Tomasz (1937- )

In: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 8, nr 14 (2004), s. 143-164
Published: 2004.
Journal article
no cover found

"S Wostoka na Zapad" - rosyjski komentarz poetycki na ogłoszenie Dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny

by: Dudek, Andrzej (1957- )

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 8, nr 15 (2004), s. 63-78
Published: 2004.
Journal article
no cover found

Diariusz Jana Antoniego Chrapowickiego jako źródło do badań klimatu Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII wieku

In: Klio (Toruń). ISSN 1643-8191. Nr 9 (2007), s. 21-60
Published: 2007.
Journal article
This is beta version