Skip to content
no cover found

Interpretacja mitu o Asterii w hymnie do Delos Kallimacha

by: Muzińska, Małgorzata

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Klio (Toruń). ISSN 1643-8191. Nr 9 (2007), s. 109-117
Published: 2007.
Journal article
no cover found

Co można wyczytać w gwiazdach? - zdaniem Ojców Kościoła

by: Żurek, Antoni (1953- )

In: Tarnowskie Studia Teologiczne. ISSN 0239-4472. T. 25, [z.] 2 (2006), s. 91-101
Published: 2006.
Journal article
no cover found

Modlitwa oraz oczekiwanie na objawienie i wypełnienie woli Bożej

by: Misztal, Wojciech (1961- )

In: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 11, nr 21 (2007), s. 191-209
Published: 2007.
Journal article
no cover found

Legenda hagiograficzna i etiologiczna świętych miejsc i obrazów : refleksja metodologiczna

by: Witkowska, Aleksandra (1930- )

In: Tarnowskie Studia Teologiczne. ISSN 0239-4472. T. 27, [z.] 1 (2008), s. 41-56
Published: 2008.
Journal article
no cover found

Toruńska medycyna i farmacja wobec "powietrza morowego" w świetle niemieckojęzycznego starodruku medycznego z 1709 roku

by: Pękacka-Falkowska, Katarzyna

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Klio (Toruń). ISSN 1643-8191. Nr 11 (2008), s. 53-88
Published: 2008.
Journal article
no cover found

Messapus z Wergiliuszowego katalogu wojsk italskich

by: Jóskowska, Katarzyna

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Klio (Toruń). ISSN 1643-8191. Nr 11 (2008), s. 113-119
Published: 2008.
Journal article
no cover found

Fałszowanie obrazu Jezusa i Kościoła

by: Jelonek, Tomasz (1937- )

In: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 12, nr 23 (2008), s. 193-212
Published: 2008.
Journal article
no cover found

Postać św. Jana Apostoła i Ewangelisty na gruncie polskiej duchowości potrydenckiej

by: Godawa, Marcin (1973- )

In: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 12, nr 24 (2008), s. 131-155
Published: 2008.
Journal article
no cover found

Kapłan w poematach homeryckich

by: Gilski, Marek (1970- )

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 13, nr 25 (2009), s. 5-12
Published: 2009.
Journal article
no cover found

Niektóre aspekty solidarności ewangelicznej

by: Waleszczuk, Zbigniew (1966- )

In: Tarnowskie Studia Teologiczne. ISSN 0239-4472. T. 28, [z.] 1 (2009), s. 133-138
Published: 2009.
Journal article
no cover found

Epitafium Archilocha

by: Appel, Włodzimierz (1951- )

In: Klio (Toruń). ISSN 1643-8191. Nr 12 (2009), s. 109-116
Published: 2009.
Journal article
no cover found

Język "Księgi henrykowskiej" i problemy z jego tłumaczeniem i zrozumieniem

by: Cetwiński, Marek (1945- )

In: Klio (Toruń). ISSN 1643-8191. Nr 13 (2009), s. 81-89
Published: 2009.
Journal article
no cover found

Przestrzeń i ruch w opisie zbawienia : teologiczna interpretacja wybranych wierszy Johna Donne'a (1572-1631)

by: Godawa, Marcin (1973- )

In: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 14, nr 26 (2010), s. 145-167
Published: 2010.
Journal article
no cover found

Głoszenie słowa Bożego wobec wyzwań współczesności

by: Siwek, Gerard (1938-2015)

In: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 14, nr 26 (2010), s. 23-38
Published: 2010.
Journal article
no cover found

Złoty środek kaznodziejstwa : o ciągłym napięciu między formą i treścią przepowiadania słowa Bożego

by: Szewczyk, Leszek (1965- )

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 14, nr 26 (2010), s. 53-66
Published: 2010.
Journal article
no cover found

Prezentacje multimedialne a przepowiadanie homilijne

by: Sławiński, Henryk (1964- )

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 14, nr 26 (2010), s. 39-52
Published: 2010.
Journal article
no cover found

Redaktora Ludwika Gumplowicza potyczki z krakowską C.K. Prokuratorią Państwa (1869-1871) : przyczynek do dziejów cenzury w Galicji autonomicznej

by: Latos, Tomasz

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Klio (Toruń). ISSN 1643-8191. 2011, nr 2, s. 27-39
Published: 2011.
Journal article
no cover found

"Polityka literacka" rosyjskiej cenzury zagranicznej w latach 1865-1904

by: Kostecki, Janusz (1948- )

In: Klio (Toruń). ISSN 1643-8191. 2011, nr 2, s. 55-69
Published: 2011.
Journal article
no cover found

Nonkonformistyczne ujęcie problematyki cenzury i wolności słowa (zaborczej i polskiej) w komparatystyce Aleksandra Świętochowskiego

by: Bałabuch, Henryk

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Klio (Toruń). ISSN 1643-8191. 2011, nr 2, s. 71-95
Published: 2011.
Journal article
no cover found

Postawa lęku w obliczu Komunii Świętej w kazaniu Szymona Starowolskiego "O godnym przygotowaniu się do przyjęcia Najświętszego Sakramentu" (1649)

by: Godawa, Marcin (1973- )

In: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 14, nr 27 (2010), s. 99-119
Published: 2010.
Journal article
This is beta version