Skip to content
no cover found

Mariana Gawalewicza flirt ze sztuką ikoniczną : z zapomnianych kart polskiej krytyki artystycznej 2 połowy XIX wieku

by: Olkusz, Wiesław

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Kwartalnik Opolski : organ Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. ISSN 0023-592X. R. 60, nr 1 (2014), s. 47-62
Published: 2014.
Book chapter
no cover found

Polskie drogi Ducha

by: Sikora, Piotr (1971- )

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne. ISSN 0041-4808. 2016, nr 19, s. 10-15
Published: 8 V 2016.
Book chapter
no cover found

Rzeźba jako kod : chwyty retoryczne stosowane przez rzeźbiarza

by: Władyka-Łuczak, Zofia (1965- )

In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. ISSN 1505-9057. 2015, [nr] 2, s. 149-160
Published: 2015.
Book chapter
no cover found

Paraboliczność w retoryce barakowego kaznodziei

by: Rowińska-Szczepaniak, Maria

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Kwartalnik Opolski : organ Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. ISSN 0023-592X. R. 60, nr 4 (2014), s. 4-14
Published: 2014.
Book chapter
no cover found

Rola i znaczenie mediów w kształtowaniu obrazu polsko-niemieckiego pogranicza w latach 90. XX wieku : (na przykładzie „Gazety Pogranicza” – dodatku do „Gazety Wyborczej)

by: Olechowska, Paulina (1978- )

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. ISSN 1505-9057. 2015, [nr] 2, s. 161-176
Published: 2015.
Book chapter
no cover found

"Doskonały kancyonal polski" : zabytek piśmiennictwa religijnego na Śląsku

by: Haas, Agata

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Kwartalnik Opolski : organ Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. ISSN 0023-592X. R. 60, nr 4 (2014), s. 15-31
Published: 2014.
Book chapter
no cover found

W miasteczku gospód, knajp, restauracji i domów zajezdnych w okresie od XVIII do połowy XX wieku

by: Słuszkiewicz, Barbara

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Almanach Nowotarski : rocznik społeczno-kulturalny. ISSN 1429-1517. Nr 19 (2015), s. 9-21
Published: 2015.
Book chapter
no cover found

Sprawozdanie piłkarskie : u źródeł gatunku

by: Siekiera, Rafał (1984- )

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. ISSN 1505-9057. 2015, [nr] 2, s. 177-191
Published: 2015.
Book chapter
no cover found

Strategia empatii w wywiadach Teresy Torańskiej : o nową filozofię rozmowy dziennikarskiej

by: Rostkowska, Kaja

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. ISSN 1505-9057. 2015, [nr] 2, s. 239-250
Published: 2015.
Book chapter
no cover found

RPGs as performance

by: Jański, Krzysztof

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Orbis Linguarum : legnickie rozprawy filologiczne. ISSN 1426-7241. Vol. 42 (2015), s. 565-574
Published: 2015.
Book chapter
no cover found

Budowa Powiatowego Domu Kultury w Nowym Targu w świetle archiwalnej prasy

by: Fryźlewicz, Marek Stanisław (1960-2020)

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Almanach Nowotarski : rocznik społeczno-kulturalny. ISSN 1429-1517. Nr 19 (2015), s. 183-190
Published: 2015.
Book chapter
no cover found

"Klęska czerwonej asymilacji" : emigracja z komunistycznej Polski do Izraela w oczach izraelskiej prasy

by: Plocker, Anat

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Kwartalnik Historii Żydów. ISSN 1899-3044. 2015, nr 2, s. 336-343
Published: 2015.
Book chapter
no cover found

Syjoniści kontra "Żydzi polscy" : palestyńskie echa memoriału Tuwima

by: Sobelman, Michel (1953- )

In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. ISSN 1505-9057. 2014, [nr] 4, s. 101-111
Published: 2014.
Book chapter
no cover found

Apel, raport, odjazd

by: Strumyk, Grzegorz (1958- )

In: Twórczość : miesięcznik literacko-krytyczny. ISSN 0041-4727. R. 69, nr 12 (2013), s. 7-11
Published: 2013.
Book chapter
no cover found

Odrodzona hala Koszyki : otwarcie już we wrześniu

by: Wojtczuk, Michał

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze). ISSN 0860-908X. 2016, nr 110, dod. Gazeta Stołeczna, s. 1
Published: 12 V 2016.
Book chapter
no cover found

Dramaty zwyczajnej codzienności

by: Hollender, Barbara (1956- )

In: Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). ISSN 0208-9130. 2016, nr 116, s. A13
Published: 19 V 2016.
Book chapter
no cover found

Problematyka autorskich roszczeń majątkowych o zaniechanie oraz o usunięcie skutków naruszeń w przypadku naruszenia praw do utworu architektonicznego

by: Piesiewicz, Piotr F.

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Palestra (Warszawa ; 1957). ISSN 0031-0344. R. 60, nr 11/12 (2015), s. 54-64
Published: 2015.
Book chapter
no cover found

Centrum Badań Holokaustu UJ

by: Kopff-Muszyńska, Katarzyna (1960- )

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Alma Mater (Kraków). ISSN 1427-1176. 2015, nr 177, s. 81-82
Published: 2015.
Book chapter
no cover found

O istotnej kompetencji nauczyciela filozofii i etyki

by: Pobojewska, Aldona

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Studia Philosophiae Christianae. ISSN 0585-5470. R. 50, nr 4 (2014), s. 99-112
Published: 2014.
Book chapter
no cover found

Miasto niczym nowotwór

by: Ulanowski, Tomasz (1971- )

In: Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze). ISSN 0860-908X. 2016, nr 117, s. 20
Published: 20 V 2016.
Book chapter
This is beta version