Skip to content
no cover found

Český guláš o bosenském maglajzu : Reflexe Bosny a Hercegoviny v českém akademickém prostředí (1992-2008)

by: Ljuca, Adin (1966- ) Author

In: Aluze ISSN 1212-5547 Roč. 14, 2010, č. 1, s. 59-70
Journal article
no cover found

Irena Štěpánová, Teréza Nováková

by: Bahenská, Marie (1970- ) Author

In: Český lid ISSN 0009-0794 Roč. 97, 2010, č. 1, s. 93-95
Journal article
no cover found

Zdeněk Vašíček - Francoise Mayer, Minulost a současnost, paměť a dějiny

by: Mücke, Pavel (1978- ) Author

In: Český lid ISSN 0009-0794 Roč. 97, 2010, č. 1, s. 106-108
Journal article
no cover found

Eduard Peck, Valašské národní písně a říkadla s nápěvy do textu vřaděnými; Lid na Vyzovsku

by: Toncrová, Marta (1945- ) Author

In: Český lid ISSN 0009-0794 Roč. 97, 2010, č. 1, s. 86-88
Journal article
no cover found

Výstava "Růžová zahrádka" : Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století

by: Holubová, Markéta (1969- ) Author

In: Český lid ISSN 0009-0794 Roč. 97, 2010, č. 1, s. 79-81
Journal article
no cover found

Je důležité přestat psát recenze

by: Fischer, Petr (1969- ) Author

In: Hospodářské noviny ISSN 0862-9587 Roč. 54, 2010, č. 145, 28. 7., s. 9
iHNed.cz [online] 28. 7. 2010
Journal article
no cover found

Sestry svádí poslední boj o Kafku

by: Beranová, Lucie Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Hospodářské noviny ISSN 0862-9587 Roč. 54, 2010, č. 145, 28. 7., s. 7
iHNed.cz [online] 28. 7. 2010
Journal article
no cover found

Střežili jsme jeho archiv, patří Izraeli

by: Kulka, Otto Dov (1933-2021) Interviewee

In: Hospodářské noviny ISSN 0862-9587 Roč. 54, 2010, č. 145, 28. 7., s. 7
iHNed.cz [online] 28. 7. 2010
Journal article
no cover found

Jacques Le Goff, Paměť a dějiny

by: Zobačová, Andrea (1971- ) Author

In: Český lid ISSN 0009-0794 Roč. 96, 2009, č. 4, s. 447-448
Journal article
no cover found

Kam s nimi? : Hesla a nápisy v ulicích z listopadu 1989

by: Petráňová, Lydia (1941- ) Author

In: Český lid ISSN 0009-0794 Roč. 96, 2009, č. 4, s. 421-444
Journal article
no cover found

Brněnský štatl : Mezi mýtem, subkulturou, zdrojem identity a "obchodní značkou"

by: Nosková, Jana (1975- ) Author

In: Český lid ISSN 0009-0794 Roč. 96, 2009, č. 4, s. 359-379
Journal article
no cover found

Mircea Eliade: Paměti

by: Hošek, Pavel (1973- ) Author

In: Křesťanská revue ISSN 0023-4613 Roč. 77, 2010, č. 3, červen, s. 40-41
Journal article
no cover found

Jiří Beneš, Petr Vaďura: Pradějiny

by: Balabán, Milan (1929-2019)

In: Křesťanská revue ISSN 0023-4613 Roč. 77, 2010, č. 3, červen, s. 41-44
Journal article
no cover found

M. Čejka, J. Hanuš (eds.): Křesťané a socialismus. Čítanka textů: 1945-1989. Díl 2

by: Pokorný, Ladislav (1931- ) Author

In: Křesťanská revue ISSN 0023-4613 Roč. 77, 2010, č. 3, červen, s. 45-46
Journal article
no cover found

Pláč v Žalmech

by: Klíma, Lukáš (1977- ) Author

In: Křesťanská revue ISSN 0023-4613 Roč. 77, 2010, č. 3, červen, s. 12-14
Journal article
no cover found

Pláč - nejen Jeremjášův

by: Balabán, Milan (1929-2019) Author

In: Křesťanská revue ISSN 0023-4613 Roč. 77, 2010, č. 3, červen, s. 15-16
Journal article
no cover found

Mořské vlny jsou kousek za Kolínem

by: Horák, Ondřej (1976- ) Author

In: Hospodářské noviny ISSN 0862-9587 Roč. 54, 2010, č. 146, 29. 7., s. 13
iHNed.cz [online] 29. 7. 2010
Journal article
no cover found

Protektorát v Demetzově hologramu

by: Fischer, Petr (1969- ) Author

In: Hospodářské noviny ISSN 0862-9587 Roč. 54, 2010, č. 147, 30. 7., s. 13
iHNed.cz [online] 13. 8. 2010
Journal article
This is beta version