Skip to content
no cover found

Tłumaczenie kościelnych tekstów prawnych : aspekt teoretyczny i prawny

by: Kroczek, Piotr (1975- )

In: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 14, nr 27 (2010), s. 153-163
Published: 2010.
Journal article
no cover found

Ulubione figury retoryczne Karola Wojtyły

by: Radej, Maciej (1977- )

In: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 14, nr 27 (2010), s. 199-216
Published: 2010.
Journal article
no cover found

Uzdrowienia dokonane przez Jezusa - Boskiego Lekarza w świetle Augustynowych homilii do Ewangelii Jana Apostoła

by: Baran, Grzegorz Mariusz (1972- )

In: Tarnowskie Studia Teologiczne. ISSN 0239-4472. T. 29, [z.] 1 (2010), s. 15-31
Published: 2010.
Journal article
no cover found

"Inter arma silent Musae" : ks. Rokoszny w hołdzie malarskiej wielkości Józefa Brandta

by: Kida, Krzysztof (1967- )

In: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 15, nr 28 (2011), s. 159-167
Published: 2011.
Journal article
no cover found

Tezeusz Demokrata

by: Rhodes, P. J.

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Klio (Toruń). ISSN 1643-8191. 2012, nr 3, s. 3-26
Published: 2012.
Journal article
no cover found

"Coler verbi et spes" : uwagi o retorycznym aspekcie kazań abpa Józefa Michalika

by: Ostafiński, Witold

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 15, nr 29 (2011), s. 267-275
Published: 2011.
Journal article
no cover found

El sonido de los metales : el angel músico de la trompeta s. i. Catedral de Valencia, España

by: Domingo, Josep Lluís

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 15, nr 29 (2011), s. 293-305
Published: 2011.
Journal article
no cover found

"Żadnej okazji nie opuszczę, abym do Was pisać nie miał" : korespondencja prywatna pisarza miejskiego lwowskiego Wojciecha Zimnickiego z lat 1618-1639

by: Petrišak, Bogdana Igorìvna

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Klio (Toruń). ISSN 1643-8191. 2012, nr 4, s. 177-186
Published: 2012.
Journal article
no cover found

Uwagi leksykograficzne nad wrocławskim medycznym słownictwem fachowym w XIII w.

by: Gross, Hilde-Marie

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. ISSN 0037-7511. R. 61, nr 2 (2006), s. 179-191
Published: 2006.
Journal article
no cover found

Wilhelm Feldman w Niemczech w latach 1894-1895

by: Galos, Adam (1924-2013)

In: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. ISSN 0037-7511. R. 60, nr 4 (2005), s. 477-497
Published: 2005.
Journal article
no cover found

Z dziejów wyobrażenia Niemiec w kulturze staropolskiej

by: Rok, Bogdan (1947- )

In: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. ISSN 0037-7511. R. 59, nr 3 (2004), s. 311-315
Published: 2004.
Journal article
no cover found

Czeski aspekt początków autonomii Galicji w "rachunkach" Józefa Ignacego Kraszewskiego

by: Czapiewski, Edward (1946- )

In: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. ISSN 0037-7511. R. 59, nr 3 (2004), s. 367-371
Published: 2004.
Journal article
no cover found

Das Tagebuch des Graffen Franz von Ballestrem, eine bedeutende Quelle für die Geschichte Schlesiens

by: Neubach, Helmut (1933-2019)

In: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. ISSN 0037-7511. R. 59, nr 3 (2004), s. 405-410
Published: 2004.
Journal article
no cover found

Koniec misji berlińskiej Wilhelma Feldmana i jej skutki

by: Galos, Adam (1924-2013)

In: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. ISSN 0037-7511. R. 60, nr 1 (2005), s. 1-22
Published: 2005.
Journal article
no cover found

Dawnych czasów wspomnienia...

by: Gelles, Romuald (1941- )

In: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. ISSN 0037-7511. R. 64, nr 2/3 (2009), s. 141-143
Published: 2009.
Journal article
no cover found

Komes śląski Piotr Włostowic (Peter Wlast) i Sobótka : uwagi o roli Ślęży w niemieckiej literaturze końca XVIII stulecia

by: Kunicki, Wojciech (1955- )

In: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. ISSN 0037-7511. R. 64, nr 2/3 (2009), s. 273-285
Published: 2009.
Journal article
no cover found

Zapomniana kolekcja średniowiecznych źródeł śląskich : (w XVIII-wiecznym rękopisie Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, akc. 1950/1051)

by: Mrozowicz, Wojciech (1958- )

In: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. ISSN 0037-7511. R. 64, nr 2/3 (2009), s. 261-272
Published: 2009.
Journal article
no cover found

Obraz statystyczny korespondencji Edmunda Bojanowskiego w świetle jego zapisów dziennych z lat 1851-1871

by: Smołka, Leonard (1943- )

In: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. ISSN 0037-7511. R. 64, nr 2/3 (2009), s. 567-576
Published: 2009.
Journal article
no cover found

Nieznana relacja z podróży Ślązaka Konrada Sacka do Konstantynopola w latach 1644-1645

by: Borys, Alicja

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. ISSN 0037-7511. R. 65, nr 1 (2010), s. 105-108
Published: 2010.
Journal article
no cover found

"Odwilże" i restrykcje na uczelni wrocławskiej w latach 60. i 70. XX w. w świetle "Dziennika" i korespondencji profesora Władysława Czaplińskiego (1905-1981)

by: Bidwell, A. Sybilla (1949- )

In: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. ISSN 0037-7511. R. 65, nr 4 (2010), s. 577-596
Published: 2010.
Journal article
This is beta version