Skip to content
no cover found

Romská píseň v Máchových Cikánech

by: Daniel, Bartoloměj, 1924-2001 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 45, 1997, č. 1, s. 85-89
Journal article
no cover found

Máchovo místo ve vývoji českého verše

by: Červenka, Miroslav, 1932-2005 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 46, 1998, č. 5, s. 482-489
Journal article
no cover found

K vypravěčské perspektivě v Máchových Cikánech

by: Adam, Robert, 1971- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 46, 1998, č. 5, s. 490-497
Journal article
no cover found

Více než místopis Máchových Cikánů

by: Adam, Robert, 1971- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 46, 1998, č. 2, s. 205-207
Journal article
no cover found

Pojem národní literatury : Jazyk autora, textu, funkce a příjemce

by: Vašák, Pavel, 1941-2011 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 29, 1981, č. 5, s. 445-462
Journal article
no cover found

Obrozený Ossian : Macphersonův model a produkce dějinnosti v české romantické kultuře

by: Procházka, Martin, 1953- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 41, 1993, č. 1, s. 25-47
Journal article
no cover found

Dvojí cesta v Máji

by: Vajchr, Marek, 1965- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 41, 1993, č. 4, s. 445-447
Journal article
no cover found

Magický časoprostor Máchova jezera

by: Israel, Efraim, 1944- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 41, 1993, č. 6, s. 599-623
Journal article
no cover found

Poznámka k I.intermezzu Máchova Máje

by: Pražák, Emil, 1924- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 42, 1994, č. 1, s. 60-65
Journal article
no cover found

Slovo satira a satirický u Karla Hynka Máchy

by: Svejkovský, František, 1923- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 40, 1992, č. 4, s. 351-366
Journal article
no cover found

Česká vesnice a "zuřivý" romantismus : Sabinova novela Hrobník

by: Hrbata, Zdeněk, 1952- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 40, 1992, č. 4, s. 367-375
Journal article
no cover found

Návrh na textovou emendaci Máchova Máje ve v.349

by: Otruba, Mojmír, 1923-2003 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 40, 1992, č. 4, s. 414-415
Journal article
no cover found

O dialogu v obrozenské próze

by: Janáčková, Jaroslava, 1930- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 40, 1992, č. 4, s. 415-417
Journal article
no cover found

Dvě máchovské básně : (Mezitextové navazování jako jeden z výstavbových principů textu.)

by: Homoláč, Jiří, 1964- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 38, 1990, č. 6, s. 516-524
Journal article
no cover found

K strukturalistické interpretaci Máchy

by: Králík, Oldřich, 1907-1975 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 39, 1991, č. 3, s. 269-276
Journal article
no cover found

Strukturalismus a interpretace : K polemice O. Králíka s Mukařovského výkladem Máchy

by: Jankovič, Milan, 1929-2019 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 39, 1991, č. 3, s. 277-286
Journal article
no cover found

Nad novou máchovskou syntézou

by: Křivánek, Vladimír, 1951-2022 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 34, 1986, č. 1, s. 79-83
Journal article
no cover found

Motivace "rozervanosti" v Nerudově poesii let padesátých

by: Vodička, Felix, 1909-1974 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 18-53
Journal article
no cover found

K tvůrčímu procesu u K. H. Máchy

by: Janský, Karel, 1890-1959 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 3, 1955, č. 2, 30. 6., s. 197-200
Journal article
no cover found

Nový pokus o revisi textu Máchova díla

by: Vodička, Felix, 1909-1974 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 4, 1956, č. 1, 11. 3., s. 74-83
Journal article
This is beta version