Skip to content
no cover found

Potwory we wczesnej hagiografii iryjskiej

by: Kosiński, Łukasz (1988- ) Autor

In: Inny, obcy, potwór : kulturowo-społeczne aspekty odmienności przez wieki. s. 298-305
Published: 2016.
Book chapter
no cover found

Kara wygnania za morze we wczesnej hagiografii irlandzkiej

by: Kosiński, Łukasz (1988- )

In: Almanach Historyczny. ISSN 1642-4530. T. 17, z. 2 (2015), s. 21-27
Published: 2015.
Journal article
no cover found

Działalność świętego Kolumby Starszego wśród Piktów : wokół konwencji hagiograficznej

by: Kosiński, Łukasz (1988- )

In: Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. ISSN 0860-8024. R. 27, nr 1 (2014), s. 138-151
Published: 2014.
Journal article
no cover found

Język Ewangelii na przykładzie Vita Sancti Columbae pióra Adamnana z Iony

by: Kosiński, Łukasz (1988- )

In: Otwarte usta : wolność czy zadanie?. s. 219-232
Published: 2015.
Book chapter
no cover found

Święty jako reprezentant prawa w świetle wczesnej hagiografii iryjskiej (V-VIII wiek)

by: Kosiński, Łukasz (1988- )

In: Praworządność : wczoraj, dziś, jutro. s. 203-214
Published: 2015.
Book chapter
no cover found

Superbohater potrzebny od zaraz

by: Kosiński, Mateusz Autor

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Tygodnik Solidarność : czasopismo NSZZ Solidarność. ISSN 0208-8045. 2018, nr 25, s. 8-9
Published: 22 VI 2018.
Book chapter
no cover found

Cyfrowa elita

by: Kosiński, Mateusz Autor

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Tygodnik Solidarność : czasopismo NSZZ Solidarność. ISSN 0208-8045 2021, nr 4, s. 12-15
Published: 26 I 2021.
Book chapter
no cover found

Czy kamienica musi być z kamienia?

by: Kosiński, Mateusz Recenzja

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Tygodnik Solidarność : czasopismo NSZZ Solidarność. ISSN 0208-8045. 2018, nr 51/52, s. 45
Published: 21-28 XII 2018.
Book chapter
no cover found

"Lwy nadchodzą" - jak elity zamieniły komunizm sowiecki na lewicową ideologię

by: Kosiński, Mateusz Autor

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Tygodnik Solidarność : czasopismo NSZZ Solidarność. ISSN 0208-8045. 2019, nr 20, s. 6-9
Published: 17 V 2019.
Book chapter
no cover found

Rozrywka, głupcze!

by: Kosiński, Mateusz Autor

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Tygodnik Solidarność : czasopismo NSZZ Solidarność. ISSN 0208-8045. 2019, nr 50, s. 8-11
Published: 13 XII 2019.
Book chapter
no cover found

Sceny z życia dramatu

by: Kosiński, Dariusz Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


Book
no cover found

Dramaturgia praktyczna. Polska sztuka aktorska XIX wieku w piśmiennictwie teatralnym swej epoki

by: Kosiński, Dariusz Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


Book
no cover found

Sztuka aktorska Wandy Siemaszkowej

by: Kosiński, Dariusz Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


Book
no cover found

Grotowski. Przewodnik

by: Kosiński, Dariusz Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


Book
no cover found

Słownik teatru

by: Kosiński, Dariusz Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


Book
no cover found

Słownik wiedzy o teatrze

by: Kosiński, Dariusz Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


Book
no cover found

Słownik wiedzy o teatrze

by: Kosiński, Dariusz Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


Book
no cover found

Słownik wiedzy o teatrze

by: Kosiński, Dariusz Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


Book
no cover found

Inwentarz rękopisów Muzeum w Żywcu

by: Kosiński, Rafał Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


Book
no cover found

Słownik teatru

by: Kosiński, Dariusz Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


Book
This is beta version