Skip to content
no cover found

Sadut ja draamapedagogiikka monikulttuurisessa varhaiskasvatuksessa : Taikalampun päiväkodin satuprojekti 1993-95

by: Välivaara, Christine

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


Published: [Jyväskylä] : Jyväskylän kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, 1996.
Book
no cover found

Polut avartuvat : kirjallisuudenopetuksen suunta ja sovellus

by: Alanko, Anna-Liisa (1935- )

Published: [Joensuu] : Joensuun yliopisto, 1998.
Book
no cover found

Open uni : avointa keskustelua oppimisesta

Published: Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, avoin yliopisto, 1999 (Kopijyvä)
Book
no cover found

Mitä draama voi opettaa?.

by: Siiberg, Liilia.

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Aspekti. - ISSN 0356-9608. - 1999 : 2, s. 26-30
Journal article
no cover found

Avaa lastenkirja! : johdatus lastenkirjallisuuden lajeihin ja käyttöön

Published: Helsinki : Lasten keskus, 2001 (Hämeenlinna : Karisto)
Book
no cover found

Draamaopetuksen perusaskelia

Published: Turku : Turun opettajankoulutuslaitos, 1996 (Painosalama)
Turku : Turun yliopisto, 1996.
Book
no cover found

Taiteeksi tarinoitu oma elämä

Published: Jyväskylä : PS-kustannus, 2004 (Juva : WS Bookwell)
Book
no cover found

Kohti leikkivää kirkkoa

Published: Helsinki : Lasten keskus, 2005 (Saarijärvi : Saarijärven offset)
Book
no cover found

Kulmakivi : luokanopettajan äidinkieli ja kirjallisuus

Published: Helsingissä : Otava : Kirjavälitys [jakaja], 2006 (Keuruu : Otavan Kirjapaino)
Book
no cover found

Mediametkaa!.

Published: Helsinki : Mediakasvatuskeskus Metka, 2007 (Jyväskylä : Gummerus Kirjapaino)
Book
no cover found

Svenska med sting! : didaktisk handledning med tyngdpunkt på modersmål, litteratur och drama

by: Østern, Anna-Lena (1946- )

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


Published: Helsingfors : Utbildningstyrelsen, 2001 (Jyväskylä : Gummerus)
Book
no cover found

Lapsellista pelleilyä vai välineitä elämän hallintaan.

by: Hyppönen, Henkka.

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Teatterikorkeakoulun tiedotuslehti. - ISSN 0781-0164. - Helsinki : Teatterikorkeakoulu. - 2006 : 2, s. 30-31
Journal article
no cover found

Draaman aika on - nyt.

by: Laakso, Erkki.

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Opettaja. - ISSN 0355-3965. - Helsinki : Opettajien ammattijärjestö OAJ. - 92 (1997) : 24, s. 12-13
Opettaja. - ISSN 0355-3965. - 1997 : 24, s.12-13
Journal article
no cover found

[Kirja-arvostelu:Most dangerous woman : bringing history to life through readers' theater]

by: Harju, Anu.

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Rauhan puolesta. - ISSN 0786-7026. - 2006 : 3, s.28
Journal article
no cover found

Runeberg comes to life in drama.

by: Papunen, Riitta.

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Scandinavian public library quarterly. - ISSN 0036-5602. - 37(2004) : 3, s.22-24
Journal article
no cover found

[Kirja-arvostelu:Draama kääntää Lemminkäisen tarinan nuorten kielelle]

by: Ruuska, Helena

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Virke. - ISSN 0355-0265. - 1997 : 3, s.38-39
Journal article
no cover found

Mediemysigt!.

Published: Helsingfors : Centralen för mediefostran Metka, 2008 (Jyväskylä : Gummerus Kirjapaino)
Book
no cover found
no cover found

James Moffettin draamapedagogiikan semioottinen arviointi esimerkkinä fiktiivisen kerronnan dramatisointi.

by: Toivonen, Pirjo-Maija (1938- )

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Äidinkielen opetustiede : aikakauskirja. - ISSN 0783-683X. - Helsinki : Yliopistopaino. - 1990 : 7, s. 21-30
Journal article
no cover found

[kirja-arvostelu].

by: Arvonen, Jaana.

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Äidinkielen opetustiede : aikakauskirja. - ISSN 0783-683X. - Helsinki : Yliopistopaino. - 2006 : 35, s. 118-120
Journal article
This is beta version