Przejdź do treści
no cover found

Przyczynowość i jednostkowienie w ujęciu Pawła z Worczyna : "Guaestiones super «e Generatione et corruptione»Aristotelis", I, 17-18

od: Judycka, Joanna

Nie posiadamy jednoznaczego identyfikatora lub notki o tej osobie. Możesz spróbować zdobyć więcej informacji korzystając z zewnętrzych wyszukiwarek:


W: Acta Mediaevalia. ISSN 0137-3064. [T.] 25 (2014), s. 143-158
Opublikowane: 2014.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Mesjanizm w historii myśli żydowskiej

od: Jelonek, Tomasz (1937- )

W: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 10, nr 18 (2006), s. 207-227
Opublikowane: 2006.
Artykuł z czasopisma
no cover found

"Zgłębiać Biblię", Wydawnictwo Salwator, Kraków 2003-2005

od: Pindel, Roman (1958- )

W: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 10, nr 18 (2006), s. 398-401
Opublikowane: 2006.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Juliusza Słowackiego "pobożna wędrówka" do Egiptu i Ziemi Świętej

od: Nowak, Jacek (1957- )

W: Tarnowskie Studia Teologiczne. ISSN 0239-4472. T. 23 (2004), s. 225-238
Opublikowane: 2004.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Międzynarodowa konferencja "Edycja listów i korespondencji - metody edytorskie i projekty" : Toruń 28-30 października 2004 roku

od: Ruciński, Robert

Nie posiadamy jednoznaczego identyfikatora lub notki o tej osobie. Możesz spróbować zdobyć więcej informacji korzystając z zewnętrzych wyszukiwarek:


W: Klio (Toruń). ISSN 1643-8191. Nr 7 (2005), s. 170-172
Opublikowane: 2005.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Wolność w poezji i krytyce T.S. Eliota

od: Grzebień, Bożena

Nie posiadamy jednoznaczego identyfikatora lub notki o tej osobie. Możesz spróbować zdobyć więcej informacji korzystając z zewnętrzych wyszukiwarek:


W: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 8, nr 14 (2004), s. 57-67
Opublikowane: 2004.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Mesjanizm w poglądach esseńczyków

od: Jelonek, Tomasz (1937- )

W: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 8, nr 14 (2004), s. 143-164
Opublikowane: 2004.
Artykuł z czasopisma
no cover found

"S Wostoka na Zapad" - rosyjski komentarz poetycki na ogłoszenie Dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny

od: Dudek, Andrzej (1957- )

Nie posiadamy jednoznaczego identyfikatora lub notki o tej osobie. Możesz spróbować zdobyć więcej informacji korzystając z zewnętrzych wyszukiwarek:


W: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 8, nr 15 (2004), s. 63-78
Opublikowane: 2004.
Artykuł z czasopisma
no cover found
no cover found

Diariusz Jana Antoniego Chrapowickiego jako źródło do badań klimatu Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII wieku

W: Klio (Toruń). ISSN 1643-8191. Nr 9 (2007), s. 21-60
Opublikowane: 2007.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Interpretacja mitu o Asterii w hymnie do Delos Kallimacha

od: Muzińska, Małgorzata

Nie posiadamy jednoznaczego identyfikatora lub notki o tej osobie. Możesz spróbować zdobyć więcej informacji korzystając z zewnętrzych wyszukiwarek:


W: Klio (Toruń). ISSN 1643-8191. Nr 9 (2007), s. 109-117
Opublikowane: 2007.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Co można wyczytać w gwiazdach? - zdaniem Ojców Kościoła

od: Żurek, Antoni (1953- )

W: Tarnowskie Studia Teologiczne. ISSN 0239-4472. T. 25, [z.] 2 (2006), s. 91-101
Opublikowane: 2006.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Modlitwa oraz oczekiwanie na objawienie i wypełnienie woli Bożej

od: Misztal, Wojciech (1961- )

W: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 11, nr 21 (2007), s. 191-209
Opublikowane: 2007.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Legenda hagiograficzna i etiologiczna świętych miejsc i obrazów : refleksja metodologiczna

od: Witkowska, Aleksandra (1930- )

W: Tarnowskie Studia Teologiczne. ISSN 0239-4472. T. 27, [z.] 1 (2008), s. 41-56
Opublikowane: 2008.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Toruńska medycyna i farmacja wobec "powietrza morowego" w świetle niemieckojęzycznego starodruku medycznego z 1709 roku

od: Pękacka-Falkowska, Katarzyna

Nie posiadamy jednoznaczego identyfikatora lub notki o tej osobie. Możesz spróbować zdobyć więcej informacji korzystając z zewnętrzych wyszukiwarek:


W: Klio (Toruń). ISSN 1643-8191. Nr 11 (2008), s. 53-88
Opublikowane: 2008.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Messapus z Wergiliuszowego katalogu wojsk italskich

od: Jóskowska, Katarzyna

Nie posiadamy jednoznaczego identyfikatora lub notki o tej osobie. Możesz spróbować zdobyć więcej informacji korzystając z zewnętrzych wyszukiwarek:


W: Klio (Toruń). ISSN 1643-8191. Nr 11 (2008), s. 113-119
Opublikowane: 2008.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Fałszowanie obrazu Jezusa i Kościoła

od: Jelonek, Tomasz (1937- )

W: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 12, nr 23 (2008), s. 193-212
Opublikowane: 2008.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Postać św. Jana Apostoła i Ewangelisty na gruncie polskiej duchowości potrydenckiej

od: Godawa, Marcin (1973- )

W: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 12, nr 24 (2008), s. 131-155
Opublikowane: 2008.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Kapłan w poematach homeryckich

od: Gilski, Marek (1970- )

Nie posiadamy jednoznaczego identyfikatora lub notki o tej osobie. Możesz spróbować zdobyć więcej informacji korzystając z zewnętrzych wyszukiwarek:


W: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 13, nr 25 (2009), s. 5-12
Opublikowane: 2009.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Niektóre aspekty solidarności ewangelicznej

od: Waleszczuk, Zbigniew (1966- )

W: Tarnowskie Studia Teologiczne. ISSN 0239-4472. T. 28, [z.] 1 (2009), s. 133-138
Opublikowane: 2009.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Epitafium Archilocha

od: Appel, Włodzimierz (1951- )

W: Klio (Toruń). ISSN 1643-8191. Nr 12 (2009), s. 109-116
Opublikowane: 2009.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Język "Księgi henrykowskiej" i problemy z jego tłumaczeniem i zrozumieniem

od: Cetwiński, Marek (1945- )

W: Klio (Toruń). ISSN 1643-8191. Nr 13 (2009), s. 81-89
Opublikowane: 2009.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Przestrzeń i ruch w opisie zbawienia : teologiczna interpretacja wybranych wierszy Johna Donne'a (1572-1631)

od: Godawa, Marcin (1973- )

W: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 14, nr 26 (2010), s. 145-167
Opublikowane: 2010.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Głoszenie słowa Bożego wobec wyzwań współczesności

od: Siwek, Gerard (1938-2015)

W: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 14, nr 26 (2010), s. 23-38
Opublikowane: 2010.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Złoty środek kaznodziejstwa : o ciągłym napięciu między formą i treścią przepowiadania słowa Bożego

od: Szewczyk, Leszek (1965- )

Nie posiadamy jednoznaczego identyfikatora lub notki o tej osobie. Możesz spróbować zdobyć więcej informacji korzystając z zewnętrzych wyszukiwarek:


W: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 14, nr 26 (2010), s. 53-66
Opublikowane: 2010.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Prezentacje multimedialne a przepowiadanie homilijne

od: Sławiński, Henryk (1964- )

Nie posiadamy jednoznaczego identyfikatora lub notki o tej osobie. Możesz spróbować zdobyć więcej informacji korzystając z zewnętrzych wyszukiwarek:


W: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 14, nr 26 (2010), s. 39-52
Opublikowane: 2010.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Redaktora Ludwika Gumplowicza potyczki z krakowską C.K. Prokuratorią Państwa (1869-1871) : przyczynek do dziejów cenzury w Galicji autonomicznej

od: Latos, Tomasz

Nie posiadamy jednoznaczego identyfikatora lub notki o tej osobie. Możesz spróbować zdobyć więcej informacji korzystając z zewnętrzych wyszukiwarek:


W: Klio (Toruń). ISSN 1643-8191. 2011, nr 2, s. 27-39
Opublikowane: 2011.
Artykuł z czasopisma
no cover found

"Polityka literacka" rosyjskiej cenzury zagranicznej w latach 1865-1904

od: Kostecki, Janusz (1948- )

W: Klio (Toruń). ISSN 1643-8191. 2011, nr 2, s. 55-69
Opublikowane: 2011.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Nonkonformistyczne ujęcie problematyki cenzury i wolności słowa (zaborczej i polskiej) w komparatystyce Aleksandra Świętochowskiego

od: Bałabuch, Henryk

Nie posiadamy jednoznaczego identyfikatora lub notki o tej osobie. Możesz spróbować zdobyć więcej informacji korzystając z zewnętrzych wyszukiwarek:


W: Klio (Toruń). ISSN 1643-8191. 2011, nr 2, s. 71-95
Opublikowane: 2011.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Postawa lęku w obliczu Komunii Świętej w kazaniu Szymona Starowolskiego "O godnym przygotowaniu się do przyjęcia Najświętszego Sakramentu" (1649)

od: Godawa, Marcin (1973- )

W: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 14, nr 27 (2010), s. 99-119
Opublikowane: 2010.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Tłumaczenie kościelnych tekstów prawnych : aspekt teoretyczny i prawny

od: Kroczek, Piotr (1975- )

W: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 14, nr 27 (2010), s. 153-163
Opublikowane: 2010.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Ulubione figury retoryczne Karola Wojtyły

od: Radej, Maciej (1977- )

W: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 14, nr 27 (2010), s. 199-216
Opublikowane: 2010.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Uzdrowienia dokonane przez Jezusa - Boskiego Lekarza w świetle Augustynowych homilii do Ewangelii Jana Apostoła

od: Baran, Grzegorz Mariusz (1972- )

W: Tarnowskie Studia Teologiczne. ISSN 0239-4472. T. 29, [z.] 1 (2010), s. 15-31
Opublikowane: 2010.
Artykuł z czasopisma
no cover found

"Inter arma silent Musae" : ks. Rokoszny w hołdzie malarskiej wielkości Józefa Brandta

od: Kida, Krzysztof (1967- )

W: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 15, nr 28 (2011), s. 159-167
Opublikowane: 2011.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Tezeusz Demokrata

od: Rhodes, P. J.

Nie posiadamy jednoznaczego identyfikatora lub notki o tej osobie. Możesz spróbować zdobyć więcej informacji korzystając z zewnętrzych wyszukiwarek:


W: Klio (Toruń). ISSN 1643-8191. 2012, nr 3, s. 3-26
Opublikowane: 2012.
Artykuł z czasopisma
no cover found

"Coler verbi et spes" : uwagi o retorycznym aspekcie kazań abpa Józefa Michalika

od: Ostafiński, Witold

Nie posiadamy jednoznaczego identyfikatora lub notki o tej osobie. Możesz spróbować zdobyć więcej informacji korzystając z zewnętrzych wyszukiwarek:


W: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 15, nr 29 (2011), s. 267-275
Opublikowane: 2011.
Artykuł z czasopisma
no cover found

El sonido de los metales : el angel músico de la trompeta s. i. Catedral de Valencia, España

od: Domingo, Josep Lluís

Nie posiadamy jednoznaczego identyfikatora lub notki o tej osobie. Możesz spróbować zdobyć więcej informacji korzystając z zewnętrzych wyszukiwarek:


W: Polonia Sacra (Kraków ; 1997). ISSN 1428-5673. R. 15, nr 29 (2011), s. 293-305
Opublikowane: 2011.
Artykuł z czasopisma
no cover found

"Żadnej okazji nie opuszczę, abym do Was pisać nie miał" : korespondencja prywatna pisarza miejskiego lwowskiego Wojciecha Zimnickiego z lat 1618-1639

od: Petrišak, Bogdana Igorìvna

Nie posiadamy jednoznaczego identyfikatora lub notki o tej osobie. Możesz spróbować zdobyć więcej informacji korzystając z zewnętrzych wyszukiwarek:


W: Klio (Toruń). ISSN 1643-8191. 2012, nr 4, s. 177-186
Opublikowane: 2012.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Uwagi leksykograficzne nad wrocławskim medycznym słownictwem fachowym w XIII w.

od: Gross, Hilde-Marie

Nie posiadamy jednoznaczego identyfikatora lub notki o tej osobie. Możesz spróbować zdobyć więcej informacji korzystając z zewnętrzych wyszukiwarek:


W: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. ISSN 0037-7511. R. 61, nr 2 (2006), s. 179-191
Opublikowane: 2006.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Wilhelm Feldman w Niemczech w latach 1894-1895

od: Galos, Adam (1924-2013)

W: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. ISSN 0037-7511. R. 60, nr 4 (2005), s. 477-497
Opublikowane: 2005.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Z dziejów wyobrażenia Niemiec w kulturze staropolskiej

od: Rok, Bogdan (1947- )

W: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. ISSN 0037-7511. R. 59, nr 3 (2004), s. 311-315
Opublikowane: 2004.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Czeski aspekt początków autonomii Galicji w "rachunkach" Józefa Ignacego Kraszewskiego

od: Czapiewski, Edward (1946- )

W: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. ISSN 0037-7511. R. 59, nr 3 (2004), s. 367-371
Opublikowane: 2004.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Das Tagebuch des Graffen Franz von Ballestrem, eine bedeutende Quelle für die Geschichte Schlesiens

od: Neubach, Helmut (1933-2019)

W: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. ISSN 0037-7511. R. 59, nr 3 (2004), s. 405-410
Opublikowane: 2004.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Koniec misji berlińskiej Wilhelma Feldmana i jej skutki

od: Galos, Adam (1924-2013)

W: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. ISSN 0037-7511. R. 60, nr 1 (2005), s. 1-22
Opublikowane: 2005.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Dawnych czasów wspomnienia...

od: Gelles, Romuald (1941- )

W: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. ISSN 0037-7511. R. 64, nr 2/3 (2009), s. 141-143
Opublikowane: 2009.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Komes śląski Piotr Włostowic (Peter Wlast) i Sobótka : uwagi o roli Ślęży w niemieckiej literaturze końca XVIII stulecia

od: Kunicki, Wojciech (1955- )

W: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. ISSN 0037-7511. R. 64, nr 2/3 (2009), s. 273-285
Opublikowane: 2009.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Zapomniana kolekcja średniowiecznych źródeł śląskich : (w XVIII-wiecznym rękopisie Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, akc. 1950/1051)

od: Mrozowicz, Wojciech (1958- )

W: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. ISSN 0037-7511. R. 64, nr 2/3 (2009), s. 261-272
Opublikowane: 2009.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Obraz statystyczny korespondencji Edmunda Bojanowskiego w świetle jego zapisów dziennych z lat 1851-1871

od: Smołka, Leonard (1943- )

W: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. ISSN 0037-7511. R. 64, nr 2/3 (2009), s. 567-576
Opublikowane: 2009.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Nieznana relacja z podróży Ślązaka Konrada Sacka do Konstantynopola w latach 1644-1645

od: Borys, Alicja

Nie posiadamy jednoznaczego identyfikatora lub notki o tej osobie. Możesz spróbować zdobyć więcej informacji korzystając z zewnętrzych wyszukiwarek:


W: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. ISSN 0037-7511. R. 65, nr 1 (2010), s. 105-108
Opublikowane: 2010.
Artykuł z czasopisma
no cover found

"Odwilże" i restrykcje na uczelni wrocławskiej w latach 60. i 70. XX w. w świetle "Dziennika" i korespondencji profesora Władysława Czaplińskiego (1905-1981)

od: Bidwell, A. Sybilla (1949- )

W: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. ISSN 0037-7511. R. 65, nr 4 (2010), s. 577-596
Opublikowane: 2010.
Artykuł z czasopisma
This is beta version