Przejdź do treści
no cover found

"Mit dem Gedicht und durch das Gedicht - Anamnesis!" : Rilke, Celan und Krynicki

od: Roszak, Joanna

Nie posiadamy jednoznaczego identyfikatora lub notki o tej osobie. Możesz spróbować zdobyć więcej informacji korzystając z zewnętrzych wyszukiwarek:


W: World Literature Studies ISSN 1337-9275 Vol. 4 [21], 2012, n. 4, p. 24-37
Artykuł z czasopisma
no cover found

Codzienność rozszerzona w poezji Jane Hirshfield i esejach Jolanty Brach-Czainy

od: Roszak, Joanna Autor

Nie posiadamy jednoznaczego identyfikatora lub notki o tej osobie. Możesz spróbować zdobyć więcej informacji korzystając z zewnętrzych wyszukiwarek:


W: Czas Kultury : kultura, literatura, filozofia. ISSN 0867-2148 R. 38, nr 1 (2022), s. 62-72
Opublikowane: 2022.
Rozdział
no cover found

Odmazywanie/nadpisywanie : gestarium Rafała Jakubowicza

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Porównania : czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. ISSN 1733-165X. R. 9 (2011), s. 44-59
Opublikowane: 2011.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Wiersze spod ciemnego nieba : geopoezja Czerniwców i Sadogóry

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Porównania : czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. ISSN 1733-165X. R. 8 (2011), s. 133-157
Opublikowane: 2011.
Artykuł z czasopisma
no cover found

(Mgliste) miejsca w poezji Paula Celana : żydostwo pneumatyczne i geopoetyka pneumatyczna

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Porównania : czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. ISSN 1733-165X. T. 11 (2012), s. 277-290
Opublikowane: 2012.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Ocalić ją i siebie : od oryginału do niemożliwego

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. ISSN 1233-8680. T. 14/15 (2008), s. 67-84
Opublikowane: 2008.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Lemiesz tłumacza : tłumaczenie jako sposób wewnętrznej imigracji

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. ISSN 1233-8680. [T.] 23 (2014), s. 239-249
Opublikowane: 2014.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Wezwałem cię po numerze : 172364, 119198, 132434 i inni

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Przestrzenie Teorii. ISSN 1644-6763. R. 18 (2012), s. 67-81
Opublikowane: 2012.
Artykuł z czasopisma
no cover found

"Bonjour tristesse" - fado i ciężkość serca

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Strony : czasopismo społeczno-kulturalne. ISSN 1233-1805. 2010, nr 3/4, s. 74-77
Opublikowane: 2010.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Matecznik poezji

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Strony : czasopismo społeczno-kulturalne. ISSN 1233-1805. 2009, nr 1/2, s. 38-41
Opublikowane: 2009.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Zrozumienie nie przyjdzie samo : "Celan" Juliana Kornhausera

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Strony : czasopismo społeczno-kulturalne. ISSN 1233-1805. 2010, nr 1, s. 62-65
Opublikowane: 2010.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Lovepuzzle 1; Lovepuzzle 2 ; Lovepuzzle 3 ; Lovepuzzle 4 ; Lovepuzzle 5 ; Lovepuzzle 6 ; Lovepuzzle 7 ; Lovepuzzle 8 ; Lovepuzzle 9 ; Lovepuzzle 10

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Strony : czasopismo społeczno-kulturalne. ISSN 1233-1805. 2010, nr 1, s. 118-123
Opublikowane: 2010.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Nie przychodzą uchodźcy : aktualne potrzeby edukacji polonistycznej (w stronę edukacji na rzecz pokoju)

od: Roszak, Joanna (1981- ) Autor

W: Porównania : czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. ISSN 1733-165X. 2017, nr 1, s. 173-188
Opublikowane: 2017.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Huczenie

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Czas Kultury : kultura, literatura, filozofia. ISSN 0867-2148. R. 28, [nr] 2 (2012), s. 120-121
Opublikowane: 2012.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Wskazówki zegara szronu

od: Roszak, Joanna (1981- ) Recenzja

W: Odra (Wrocław). ISSN 0472-5182. 2017, nr 10, s. 121-122
Opublikowane: 2017.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Rozczyn ; Papilarne ; Przyszli niedokonani ; Dokładne ; Nekrolog dla Andrzeja Wajdy

od: Roszak, Joanna (1981- ) Autor

W: Arterie (Łódź). ISSN 1898-584X. 2017, nr 1, s. 187-189
Opublikowane: 2017.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Rozchodzące się kręgi : o edukacji poetyckiej w nauczaniu na rzecz pokoju

od: Roszak, Joanna (1981- ) Autor

W: Czas Kultury : kultura, literatura, filozofia. ISSN 0867-2148. R. 34, nr 3 (2018), s. 96-102
Opublikowane: 2018.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Czarne sezony, czarne latawce : o dziecięcych bibliotekach w gettach

od: Roszak, Joanna (1981- ) Autor

W: Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. ISSN 2084-6045 2019, nr 9, cz. 2, s. 231-244
Opublikowane: 2019.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Rozbitek buduje łódź : przegląd wątków recepcyjnych Robinsona Crusoe w narracjach ocaleńców z Zagłady

od: Roszak, Joanna (1981- ) Autor

W: Porównania : czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. ISSN 1733-165X. 2019, nr 2, s. 157-171
Opublikowane: 2019.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Musa Dah i bliżej : zaczynając od powieści Franza Werfla

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Slavia Occidentalis. ISSN 0081-0002. T. 72, [z.] 2 (2015), s. 83-93
Opublikowane: 2015.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Cztery zapałki : Ingeborg Bachmann i Paul Celan

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Odra (Wrocław). ISSN 0472-5182. 2011, nr 9, s. 51-52
Opublikowane: 2011.
Artykuł z czasopisma
no cover found

(Wy)kluczeni na festiwalu Malta

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: ISSN 0471-0282 Odra (Wrocław). 2011, nr 10, s. 108-110
Opublikowane: 2011.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Janusowość wiersza : wielość w poezji Tymoteusza Karpowicza

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Studia Pedagogiczno-Artystyczne. ISSN 1644-8693. T. 5 (2005), s. 284-293
Opublikowane: 2005.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Mur palestyński - dwie perspektywy : w stronę Jehudy Amichaja i Mahmuda Darwisza

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Przestrzenie Teorii. ISSN 1644-6763. Nr 24 (2015), s. 159-170
Opublikowane: 2015.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Berlin - antologia z ograniczoną odpowiedzialnością

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Rocznik Komparatystyczny. ISSN 2081-8718. R. 2 (2011), s. 209-226
Opublikowane: 2011.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Przestrzenią staje się czas : gesty nostalgiczne i melancholijne Pamuka i Pessoi

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Rocznik Komparatystyczny. ISSN 2081-8718. R. 3 (2012), s. 159-173
Opublikowane: 2012.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Wieże Babel

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Odra (Wrocław). ISSN 0472-5182. 2015, nr 9, s. 136-137
Opublikowane: 2015.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Strzałki Paula Celana ("La Contrescarpe") : od geopoetyki do biografizmu

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Slavia Occidentalis. ISSN 0081-0002. T. 68 (2011), s. 99-110
Opublikowane: 2011.
Artykuł z czasopisma
no cover found

[Liminalność i bycie "pomiędzy" w twórczości Petera (Piotra) Lachmanna - recenzja]

od: Roszak, Joanna (1981- ) Recenzja

W: Zagadnienia Rodzajów Literackich. ISSN 0084-4446 T. 63, z. 3 (2020), s. 153-156
Opublikowane: 2020.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Interior : szkice

od: Roszak, Joanna (1981- )

Opublikowane: Kraków : Wydawnictwo Pasaże, 2013.
Książka
no cover found

Gdzieś ponad tęczą, gdzieś po tęczy

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Topos. ISSN 1230-8943. R. 16, nr 4 (2009), s. 134-139
Opublikowane: 2009.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Vivat Słowacki - wieszcz w Poznaniu

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: ISSN 0551-3707 Polonistyka. [R.] 63[62], nr 11 (2009), s. 59-60
Opublikowane: 2009.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Mrok mów : Muttersprache - Mördersprache Klemperera

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Odra (Wrocław). ISSN 0472-5182. 2010, nr 7/8, s. 52-56
Opublikowane: 2010.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Ucieczka od jasności : lekcja Tymoteusza Karpowicza

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: ISSN 0471-0282 Odra (Wrocław). 2011, nr 2, s. 47-51
Opublikowane: 2011.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Lost city : identity, memory, multiculturalism of Chernivtsi in Bukovina

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Człowiek i Społeczeństwo. ISSN 0239-3271. T. 31 (2010), s. 139-147
Opublikowane: 2010.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Poezja jako szkoła nieufności

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Odra (Wrocław). ISSN 0472-5182. R. 49, nr 1 (2009), s. 53-57
Opublikowane: 2009.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Zima musi minąć : (na marginesie tłumaczenia "Podróży zimowej)

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Kresy. 2009, nr 1/2, s. 30-32
Opublikowane: 2009.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Chinua Achebe, pisarz Czarnego Lądu

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Odra (Wrocław). ISSN 0472-5182. R. 49, nr 10 (2009), s. 142-143
Opublikowane: 2009.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Nasz sen o Poznaniu

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Gazeta Wyborcza (Poznań, wyd. POP). 2006, nr 167, s. 8
Opublikowane: 17 VIII 2006.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Poważny stosunek do życia? : Stanisław Barańczak w Poznaniu

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Topos. ISSN 1230-8943. R. 15[16], nr 1/2 (2008), s. 41-44
Opublikowane: 2008.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Sprawdzian języka i wyobraźni : (Barańczak przekłada Seussa i Nasha)

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Topos. ISSN 1230-8943. R. 15[16], nr 1/2 (2008), s. 83-85
Opublikowane: 2008.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Na ojczyznę wybrała język : Marscha Kaléko - poetka żydowskiego losu

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Cwiszn. ISSN 2081-8343. 2011, nr 1/2, s. 61-63
Opublikowane: 2011.
Artykuł z czasopisma
no cover found

The remains of letters : three reading paradigms in the ghettos

od: Roszak, Joanna (1981- ) Autor

W: Porównania : czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. ISSN 1733-165X. 2017, nr 2, s. 225-241
Opublikowane: 2017.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Redyk

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Odra (Wrocław). ISSN 0472-5182. 2012, nr 11, s. 157-158
Opublikowane: 2012.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Głodne

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Odra (Wrocław). ISSN 0472-5182. 2012, nr 11, s. 157-158
Opublikowane: 2012.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Szeleszczenie

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Czas Kultury : kultura, literatura, filozofia. ISSN 0867-2148. R. 28, [nr] 2 (2012), s. 120-121
Opublikowane: 2012.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Dzieci

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Odra (Wrocław). ISSN 0472-5182. 2012, nr 11, s. 157-158
Opublikowane: 2012.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Tykwa

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Odra (Wrocław). ISSN 0472-5182. 2012, nr 11, s. 157-158
Opublikowane: 2012.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Sztolnia

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Czas Kultury : kultura, literatura, filozofia. ISSN 0867-2148. R. 28, [nr] 2 (2012), s. 120-121
Opublikowane: 2012.
Artykuł z czasopisma
no cover found

Nil

od: Roszak, Joanna (1981- )

W: Odra (Wrocław). ISSN 0472-5182. 2012, nr 11, s. 157-158
Opublikowane: 2012.
Artykuł z czasopisma
This is beta version