Skip to content
no cover found

Norwid - parnasista?

by: Niewczas, Łukasz Autor

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: O Norwidzie komparatystycznie s. 165-177
Published: 2019.
Book chapter
no cover found

"Stolica" - pęknięty obraz

by: Niewczas, Łukasz

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Studia Norwidiana. ISSN 0860-0562. [R.] 26 (2008), s. 99-114
Published: 2009.
Journal article
no cover found

Wokół definicji poetyckich Norwida

by: Niewczas, Łukasz

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Studia Norwidiana. ISSN 0860-0562. [R.] 29 (2011), s. 258-268
Published: 2011.
Journal article
no cover found

Bibliografia prozy artystycznej Cypriana Norwida

by: Niewczas, Łukasz Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


Book
no cover found

Poezja oksymoronu : o metaforyce w wierszach Krasińskiego

by: Niewczas, Łukasz

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Ruch Literacki (Kraków). ISSN 0035-9602. R. 54, z. 3 (2013), s. 295-305
Published: 2013.
Journal article
no cover found

Norwid, Branicki, Matejko, Berezowski : historia pewnego autografu

by: Niewczas, Łukasz Autor

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Studia Norwidiana. ISSN 0860-0562. T. 34 (2016), s. 125-140
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Wizualność norwidowskiej metafory (na przykładzie "Fortepianu Szopena")

by: Niewczas, Łukasz Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Colloquia Litteraria R. 2012, nr 2, s. 89-101
Journal article
no cover found

Niewidoczna metafora : strategie mówienia przenośnego w poezji Norwida

by: Niewczas, Łukasz

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


Published: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2013.
Book
no cover found

"Jesteśmy wielkim sztandarem narodowym" : Cyprian Norwid o "rozbiorze" Polski

by: Niewczas, Łukasz Autor

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. ISSN 0860-8024 R. 31, nr 4 (2018), s. 281-299
Published: 2018.
Journal article
no cover found

Czy "Święty-pokój" Norwida jest wierszem o powstaniu styczniowym?

by: Niewczas, Łukasz Autor

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Norwid : interpretacje s. 109-120
Published: 2021.
Book chapter
no cover found

O śmiałych i nie-śmiałych metaforach historii w poezji Norwida

by: Niewczas, Łukasz

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Studia Norwidiana. ISSN 0860-0562. [R.] 29 (2011), s. 71-98
Published: 2011.
Journal article
no cover found

Między sztuką a siłą : metafora w liryce i epistolografii Norwida

by: Niewczas, Łukasz Autor

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Norwid: listy, listy.... s. 145-156
Published: 2017.
Book chapter
no cover found

Milczenie i metafora : o przenośni w dwóch tekstach Norwida o Chopinie

by: Niewczas, Łukasz

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. ISSN 0860-8024. R. 29, nr 1 (2016), s. 89-103
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Pokusa i epifania : obraz Włoch w "Italiam! Italiam!" Lucjana Siemieńskiego i Cypriana Norwida

by: Niewczas, Łukasz Autor

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Polak we Włoszech, Włoch w Polsce : sztuka i historia. s. 175-190
Published: 2015.
Book chapter
no cover found

V Konferencja aksjologiczna: "Prawda w literaturze" zorganizowana przez Katedrę Teorii Literatury KUL : Lublin, 4-6 października 2007 r.

by: Niewczas, Łukasz

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Ruch Literacki (Kraków). ISSN 0035-9602. R. 49, z. 2 (2008), s. 276-279
Published: 2008.
Journal article
This is beta version