Skip to content
no cover found

Máchovy Anmerkungen - Sabinův apokryf?

by: Dvořák, Karel, 1913-1989 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 18, 1970, č. 5/6, s. 449-494
Journal article
no cover found

Ke genezi Máchova dramatu Bratři

by: Dvořák, Karel Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 200-202
Journal article
no cover found

Neintegrované kontexty u Máchy

by: Otruba, Mojmír, 1923-2003 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 17, 1969, č. 3, březen, s. 305-306
Journal article
no cover found

K máchovským otázkám

by: Králík, Oldřich, 1907-1975 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 19, 1971, č. 3/4, únor 1972, s. 351-370
Journal article
no cover found

Textologie a máchovské systémy

by: Vašák, Pavel, 1941-2011 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 26, 1978, č. 1, s. 10-20
Journal article
no cover found

Neznámá recenze Máje z Unser Planet 1836

by: Vašák, Pavel, 1941-2011 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 26, 1978, č. 3, s. 248-259
Journal article
no cover found

Knížky o Tylovi a Máchovi pro mládež

by: Moldanová, Dobrava, 1936- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 25, 1977, č. 3, s. 282-284
Journal article
no cover found

Na téma život proti smrti

by: Dvořák, Jaromír, 1931-2004 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 25, 1977, č. 2, s. 170-172
Journal article
no cover found

Máchovský svazek edice Máj

by: Moldanová, Dobrava, 1936- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 22, 1974, č. 6, březen 1975, s. 564-565
Journal article
no cover found

Stemma Máchových Cikánů

by: Vašák, Pavel, 1941-2011 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 22, 1974, č. 6, březen 1975, s. 533-540
Journal article
no cover found

Máchovy a Sabinovy texty

by: Vašák, Pavel, 1941-2011 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 20, 1972, č. 6, prosinec, s. 554-562
Journal article
no cover found

Regionální příspěvek k máchovské problematice

by: Dvořák, Karel, 1913-1989 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 20, 1972, č. 6, prosinec, s. 577-580
Journal article
no cover found

Dva máchovské příspěvky : Krása přírody a vnitřní svět; Kosmický ráz Máchův?

by: Králík, Oldřich, 1907-1975 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 23, 1975, č. 3, červenec, s. 260-274
Journal article
no cover found

"Vlast" obrozenská a "vlast" Máchova : K 140. výročí smrti K. H. Máchy

by: Macura, Vladimír, 1945-1999 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 24, 1976, č. 5, s. 437-444
Journal article
no cover found

Poznámka k Hálkově básni o Máchovi

by: Macek, Emanuel, 1924-1997 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 27, 1979, č. 1, s. 94-95
Journal article
no cover found

První překlad Máchova díla

by: Vašák, Pavel, 1941-2011 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 28, 1980, č. 6, s. 596-600
Journal article
no cover found

Roviny máchovského zápasu

by: Vašák, Pavel, 1941-2011 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 27, 1979, č. 3, s. 228-232
Journal article
no cover found

Zpráva o Karlu Hynkovi

by: Vašák, Pavel, 1941-2011 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 27, 1979, č. 6, s. 539-542
Journal article
no cover found

Příležitost k bilanci provokativního rukopisu

by: Topor, Michal, 1978- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 57, 2009, č. 1, únor, s. 99-108
Journal article
no cover found

Obrazné a poziční ekvivalence Halasovy niterné lyriky

by: Jílek, Rudolf Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 57, 2009, č. 1, únor, s. 78-81
Journal article
no cover found

Sabina - Sojka: Naši mužové : poznámky k studii Alexandra Sticha Sabina - Němcová - Havlíček

by: Charypar, Michal, 1978- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 57, 2009, č. 1, únor, s. 26-53
Journal article
no cover found

Máchovy Prózy v České knižnici

by: Urválková, Zuzana, 1972- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 57, 2009, č. 2, duben, s. 276-280
Journal article
no cover found

Jak se píše o penězích

by: Breň, Tomáš Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 57, 2009, č. 3, červen, s. 458-459
Journal article
no cover found

Konstituce literárněhistorického pojmu romantismus

by: Hrdina, Martin, 1980- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 57, 2009, č. 3, červen, s. 319-345
Journal article
no cover found

Český alexandrín jako náhrada řeckého a latinského hexametru a pentametru

by: Ibrahim, Robert, 1977- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 57, 2009, č. 3, červen, s. 372-386
Journal article
no cover found

K Charyparovým návrhům emendací v Máchových prózách

by: Zavadilová, Anna Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 59, 2011, č. 4, srpen, s. 639-641
Journal article
no cover found

Máchova báseň Čech

by: Tureček, Dalibor, 1957- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 59, 2011, č. 4, srpen, s. 501-527
Journal article
no cover found

Máchovské interpretace

by: Hrdina, Martin, 1980- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 59, 2011, č. 5, říjen, s. 742-747
Journal article
no cover found

Kniha o Máchově Máji

by: Dobiáš, Dalibor, 1977- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 59, 2011, č. 5, říjen, s. 747-750
Journal article
no cover found

Dozrání marxistické metody svárem se strukturalismem

by: Zeman, Milan, 1940- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 27, 1979, č. 5, s. 369-380
Journal article
no cover found

Český romantismus v evropském kontextu

by: Pohorský, Miloš, 1929-2013 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 26, 1978, č. 1, s. 1-8
Journal article
no cover found

Romantická imaginace: příroda a krajina v obrozenském cestopise

by: Faktorová, Veronika, 1979- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 57, 2009, č. 6, prosinec, s. 817-835
Journal article
no cover found

Mácha a Hrubín, skutečnost a výraz : (K pojetí skutečnosti ve vztahu k tvaru díla.)

by: Bílek, Petr A., 1962- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 35, 1987, č. 2, s. 115-118
Journal article
no cover found

K.H.Mácha v české poezii mezi dvojím máchovským výročím

by: Blahynka, Milan, 1933- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 34, 1986, č. 1, s. 23-33
Journal article
no cover found

Máchovci bez Máchu?

by: Čepan, Oskár, 1925-1992 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 35, 1987, č. 2, s. 124-130
Journal article
no cover found

K Máchovu pojetí českých dějin

by: Čornej, Petr, 1951- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 34, 1986, č. 3, s. 193-208
Journal article
no cover found

Slovenský básnický romantismus a Karel Hynek Mácha

by: Gombala, Eduard, 1932-2019 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 35, 1987, č. 2, s. 130-133
Journal article
no cover found

Několik poznámek k úkolům současného máchovského bádání

by: Hausenblas, Karel, 1923-2003 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 35, 1987, č. 2, s. 146
Journal article
no cover found

Podoby Karla Hynka Máchy

by: Herda, Martin, 1952- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 35, 1987, č. 2, s. 150-153
Journal article
no cover found

Konkrétnost i symbolika romantické pouti a poutníka v Máchově díle

by: Hrbata, Zdeněk, 1952- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 34, 1986, č. 6, s. 500-511
Journal article
no cover found

Máchovská inspirace v realistické próze z konce 19.století : (Poznámky k historické poetice.)

by: Janáčková, Jaroslava, 1930- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 35, 1987, č. 2, s. 111-115
Journal article
no cover found

K výročí Máchovu

by: Jeřábek, Dušan, 1922-2004 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 35, 1987, č. 4, s. 334-340
Journal article
no cover found

K problematice ohlasu Máchova díla v Polsku

by: Kardyni-Pelikánová, Krystyna, 1930- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 34, 1986, č. 1, s. 33-48
Journal article
no cover found

Máchův Máj a polská básnická povídka

by: Kardyni-Pelikánová, Krystyna, 1930- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 35, 1987, č. 2, s. 138-142
Journal article
no cover found

K.H.Mácha v kontexte slovenskej literatúry v 30.a 40.rokov 19.storočia

by: Kraus, Cyril, 1928-2012 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 35, 1987, č. 2, s. 119-124
Journal article
no cover found

Motiv "spánku" u K.H.Máchy

by: Loužil, Jaromír, 1926-2013 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 35, 1987, č. 2, s. 159-186
Journal article
no cover found

Překlady anglické poezie v českém romantismu a Karel Hynek Mácha

by: Mánek, Bohuslav, 1946- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 35, 1987, č. 2, s. 142-145
Journal article
no cover found

Nejedlého Mácha

by: Mocná, Dagmar, 1958- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 34, 1986, č. 6, s. 511-522
Journal article
no cover found

Mácha a polské vlivy

by: Pilař, Jan, 1917-1996 Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 35, 1987, č. 2, s. 136-138
Journal article
no cover found

"Májový triptych" : Karel Hynek Mácha u mladého Mikoláše Alše

by: Prahl, Roman, 1949- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Česká literatura ISSN 0009-0468 Roč. 35, 1987, č. 2, s. 147-150
Journal article
This is beta version