Skip to content
no cover found

Obrońca republiki (Sławni ludzie w anegdocie)

by: Łopuszański, Piotr Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Życie Warszawy ISSN 0137-9437 R. 1993, nr 293 (z 16 XII) dod., s. 14
Journal article
no cover found

Kim jesteś, poeto? O Bolesławie Leśmianie

by: Łopuszański, Piotr Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Zamojski Kwartalnik Kulturalny ISSN 0239-8710 R. 2010, nr 4, s. 7-14
Journal article
no cover found

Droga do dyktatury (Sławni ludzie w anegdocie)

by: Łopuszański, Piotr Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Życie Warszawy ISSN 0137-9437 R. 1994, nr 99 dod., s. 12
Journal article
no cover found

Szczęścia nie znajduje się w mroku biblioteki

by: Łopuszański, Piotr Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Życie Warszawy ISSN 0137-9437 R. 1993, nr 261, s. 5
Journal article
no cover found

Poeta polskiej prozy albo za mała improwizacja

by: Łopuszański, Piotr Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Życie Warszawy ISSN 0137-9437 R. 1993, nr 106 dod., s. 6
Journal article
no cover found

Z rodu księgarzy - warszawskie korzenie Bolesława Leśmiana

by: Łopuszański, Piotr Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Pamiętnik Literacki R. 2003, z. 3, s. 151-165
Journal article
no cover found

Od komety do komety (Sławni ludzie w anegdocie)

by: Łopuszański, Piotr Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Życie Warszawy ISSN 0137-9437 R. 1994, nr 93 dod., s. 14
Journal article
no cover found

Róża i wahadło czyli tajemnice powieści Umberto Eco

by: Łopuszański, Piotr Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: PAL Przegląd Artystyczno-Literacki R. 1999, nr 6, s. 126-133
Journal article
no cover found

Trzykrotnie zmieniał światopogląd, by w końcu stać się opoką Kościoła

by: Łopuszański, Piotr Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Życie Warszawy ISSN 0137-9437 R. 1993, nr 251 dod., s. 5
Journal article
no cover found

Życie bez kultury i kultura bez życia istnieć nie mogą

by: Łopuszański, Piotr Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Życie Warszawy ISSN 0137-9437 R. 1993, nr 168, s. 13
Journal article
no cover found

Pan Samochodzik i jego autor. O książkach Zbigniewa Nienackiego dla młodzieży

by: Łopuszański, Piotr Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


Book
no cover found

Nie mamy żadnej pewności, że dobro kiedyś zwycięży - należy się z tym pogodzić

by: Łopuszański, Piotr Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Życie Warszawy ISSN 0137-9437 R. 1993, nr 234 dod., s. 5
Journal article
no cover found

Nie mamy żadnej pewności, że dobro kiedyś zwycięży - należy sie z tym pogodzić

by: Łopuszański, Piotr Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Życie Warszawy ISSN 0137-9437 R. 1993, nr 234 dod., s. 5
Journal article
no cover found

"Idący, z prawdą u warg i u powiek..." Próba nowego spojrzenia na twórczość Bolesława Leśmiana. (Profesorowi Michałowi Głowińskiemu w imię przyjaźni)

by: Łopuszański, Piotr Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Teksty Drugie ISSN 0867-0633 R. 2002, nr 6, s. 180-195
Journal article
no cover found

Skarb

by: Łopuszański, Piotr (1966- ) Autor

In: Tygodnik Solidarność : czasopismo NSZZ Solidarność. ISSN 0208-8045. 2017, nr 9, s. 50-52
Published: 3 III 2017.
Journal article
no cover found

Niziurski

by: Łopuszański, Piotr (1966- )

In: Tygodnik Solidarność : czasopismo NSZZ Solidarność. ISSN 0208-8045. 2013, nr 46, s. 32-33
Published: 15 XI 2013.
Journal article
no cover found

Muzy artystów

by: Łopuszański, Piotr (1966- ) Recenzja

In: Tygodnik Solidarność : czasopismo NSZZ Solidarność. ISSN 0208-8045 2021, nr 9, s. 48-50
Published: 2 III 2021.
Book chapter
no cover found

Jasienica przypomniany

by: Łopuszański, Piotr (1966- ) Recenzja

In: Tygodnik Solidarność : czasopismo NSZZ Solidarność. ISSN 0208-8045. 2018, nr 30, s. 48-51
Published: 27 VII 2018.
Book chapter
no cover found

Dzieło redaktora

by: Łopuszański, Piotr (1966- ) Recenzja

In: Tygodnik Solidarność : czasopismo NSZZ Solidarność. ISSN 0208-8045. 2017, nr 10, s. 55-57
Published: 10 III 2017.
Journal article
no cover found

Poeta - dekadent

by: Łopuszański, Piotr (1966- )

In: Tygodnik Solidarność : czasopismo NSZZ Solidarność. ISSN 0208-8045. 2005, nr 49, s. 32
Published: XII 2005.
Journal article
This is beta version