Skip to content
no cover found

Poetyka "prozy internetowej" i "SMS-owej"

by: Bogołębska, Barbara (1948- )

In: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne. ISSN 1731-2221. T. 2 (2004), s. 185-191
Published: 2004.
Journal article
no cover found

Retoryczność i publicystyczność tekstów Wojciecha Młynarskiego

by: Bogołębska, Barbara (1948- ) Autor

In: Strasznie lubię cię, piosenko : szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego : tom jubileuszowy dedykowany profesor Barbarze Kudrze s. 163-168
Published: 2018.
Book chapter
no cover found

Zastosowanie retorycznych progymnasmatów we współczesnym komunikowaniu

by: Bogołębska, Barbara (1948- ) Autor

In: Powinowactwa retoryki. s. 57-66
Published: 2017.
Book chapter
no cover found

Polskie reportaże podróżnicze z Dalekiego Wschodu

by: Bogołębska, Barbara (1948- ) Autor

In: Dylematy epoki postyczniowej : księga ofiarowana Profesorowi Bogdanowi Mazanowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin s. 219-228
Published: 2019.
Book chapter
no cover found

Retoryczne zabiegi w tematycznych odmianach dziennikarstwa prasowego

by: Bogołębska, Barbara (1948- )

In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. ISSN 1505-9057. 2016, [nr] 1, s. 49-58
Published: 2016.
Book chapter
no cover found

Styl i sztuka pisarska według Bolesława Prusa

by: Bogołębska, Barbara (1948- )

In: Stylistyka (Opole). ISSN 1230-2287. T. 22 (2013), s. 65-74
Published: 2013.
Journal article
no cover found

Wartości i uczucia we współczesnych polskich reportażach

by: Bogołębska, Barbara (1948- )

In: Forum Artis Rhetoricae : acta quater in anno edita in quibus historia, ratio ususq. rhetoricae tractantur. ISSN 1733-1986. 2015, nr 3, s. 25-33
Published: 2015.
Journal article
no cover found

Współczesne gatunki i style wobec tradycji retorycznej

by: Bogołębska, Barbara (1948- ) Autor

Published: Łódź : Wydawnictwo Primum Verbum, 2018.
Book
no cover found

Progymnasmata i afekty w Prusowskiej teorii dzieła literackiego

by: Bogołębska, Barbara (1948- )

In: Forum Artis Rhetoricae : acta quater in anno edita in quibus historia, ratio ususq. rhetoricae tractantur. ISSN 1733-1986. 2013, nr 4, s. 36-43
Published: 2013.
Journal article
no cover found

Środki perswazyjne i stylistyka argumentacji w gatunkach publicystycznych

by: Bogołębska, Barbara (1948- )

In: Forum Artis Rhetoricae : acta quater in anno edita in quibus historia, ratio ususq. rhetoricae tractantur. ISSN 1733-1986. 2005, nr 3/4, s. 6-22
Published: 2005.
Book chapter
no cover found

Retoryka, genologia i stylistyka tekstów literackich i dziennikarskich

by: Bogołębska, Barbara (1948- )

Published: Łódź : Wydawnictwo Primum Verbum, 2015.
Book
no cover found

Wizja czasów minionych w prozie wspomnieniowej Joanny Kulmowej

by: Bogołębska, Barbara (1948- )

In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. ISSN 1505-9057. [Z.] 8 (2006), s. 391-398
Published: 2006.
Journal article
no cover found

Retoryczna genealogia sztuki komponowania tekstów : jej aktualizacje i modyfikacje

by: Bogołębska, Barbara (1948- ) Autor

In: Retoryka klasyczna i retoryka współczesna : pola i perspetywy badań. s. 119-128
Published: 2017.
Book chapter
no cover found

Z problematyki czasu w literaturze współczesnej : (toposy - motywy - gatunki)

by: Bogołębska, Barbara (1948- )

In: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne. ISSN 1731-2221. T. 4 (2005), s. 87-97
Published: 2005.
Journal article
no cover found

Retoryczna kategoria "uwodzenia" na przykładach literackich zabaw językowo-gatunkowych

by: Bogołębska, Barbara (1948- ) Autor

In: Retoryka tekstu artystycznego : gry semantyczne = Retorika hudožestvennogo teksta : semantičeskie igry. s. 95-104
Published: 2016.
Book chapter
no cover found

Uwagi o roli tytułu i podtytułu w różnych formach tekstowych

by: Bogołębska, Barbara (1948- )

In: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne. ISSN 1731-2221. T. 5 (2005), s. 21-28
Published: 2005.
Journal article
no cover found

Retoryka wojenna w książce Krzysztofa Millera "13 wojen i jedna"

by: Bogołębska, Barbara (1948- )

In: Forum Artis Rhetoricae : acta quater in anno edita in quibus historia, ratio ususq. rhetoricae tractantur. ISSN 1733-1986. 2014, nr 4, s. 35-40
Published: 2014.
Journal article
no cover found

Wartości i uczucia we współczesnych polskich reportażach = Values and emotions in contemporary Polish reportages

by: Bogołębska, Barbara (1948- )

In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica. ISSN 1427-9681. [T.] 8 (2015), s. 241-250
Published: 2015.
Journal article
no cover found

Obecność progymnasmatów i form spekulatywno-argumentacyjnych w tekstach literackich i filozoficznych Leszka Kołakowskiego

by: Bogołębska, Barbara (1948- ) Autor

In: Forum Artis Rhetoricae : acta quater in anno edita in quibus historia, ratio ususq. rhetoricae tractantur. ISSN 1733-1986. 2017, nr 1, s. 9-17
Published: 2017.
Journal article
no cover found

Lęk jako dominujące uczucie w narracjach literackich i nieliterackich Grażyny i Wojciecha Jagielskich

by: Bogołębska, Barbara (1948- ) Autor

In: Apetyt na rzeczywistość : między literaturą a dziennikarstwem : relacje, interakcje, perspektywy. s. 199-209
Published: 2016.
Book chapter
This is beta version