Skip to content
no cover found

[no title]

by: Bogołębska, Barbara Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Stylistyka R. 1994, nr 3, s. 238-241
Journal article
no cover found

[no title]

by: Bogołębska, Barbara Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Ruch Literacki ISSN 0035-9602 R. 1994, z. 5/6, s. 598-599
Journal article
no cover found

[no title]

by: Bogołębska, Barbara Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Poradnik Językowy R. 1996, z. 2, s. 55-57
Journal article
no cover found

[no title]

by: Bogołębska, Barbara Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Ruch Literacki ISSN 0035-9602 R. 1998, z. 6, s. 835-836
Journal article
no cover found

[no title]

by: Bogołębska, Barbara Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Stylistyka R. 1998, nr 7, s. 443-447
Journal article
no cover found

[no title]

by: Bogołębska, Barbara Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Ruch Literacki ISSN 0035-9602 R. 1991, z. 4, s. 429-430
Journal article
no cover found

[no title]

by: Bogołębska, Barbara Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Ruch Literacki ISSN 0035-9602 R. 1992, z. 6, s. 740-742
Journal article
no cover found

[no title]

by: Bogołębska, Barbara Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Bohemistyka ISSN 1642-9893 R. 2003, nr 2, s. 163-164
Journal article
no cover found

Zabawy literackie Stanisława Barańczaka

by: Bogołębska, Barbara Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Stylistyka R. 2001, nr 10, s. 461-472
Journal article
no cover found

Kategorie estetyczne w dydaktyce polonistycznej

by: Bogołębska, Barbara Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego R. 1995, nr 13 (1437), s. 55-61
Journal article
no cover found

Orientacje stylistyczne ("Stylistyka", t. I-V)

by: Bogołębska, Barbara Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Poradnik Językowy R. 1997, z. 2, s. 62-64
Journal article
no cover found

Zygmunt Łempicki jako badacz stylu

by: Bogołębska, Barbara Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Stylistyka R. 1998, nr 7, s. 379-385
Journal article
no cover found

Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy

by: Bogołębska, Barbara Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Warsztaty Polonistyczne ISSN 1230-6657 R. 1999, nr 3, s. 102-104
Journal article
no cover found

Współczesne poszukiwania "form bardziej pojemnych"

by: Bogołębska, Barbara Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica ISSN 1505-9057 R. 2001, z. 4, s. 187-195
Journal article
no cover found

Studia o stylistyce i retoryce

by: Bogołębska, Barbara Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


Book
no cover found

Wpływ teorii Woelfflinowskiej na badania stylistyczne

by: Bogołębska, Barbara Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] R. 1998, t. 51 (1997), s. 175-181
Journal article
no cover found

Problematyka synkretyzmu stylów w kształceniu polonistycznym

by: Bogołębska, Barbara Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Warsztaty Polonistyczne ISSN 1230-6657 R. 1996, nr 1, s. 56-60
Journal article
no cover found

Edukacja stylistyczna a stan współczesnej metodologii

by: Bogołębska, Barbara Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Dydaktyka Literatury ISSN 0324-8682 R. 1989, t. 10, s. 39-51
Journal article
no cover found

Sztuka czytania w ujęciu wybranych pisarzy

by: Bogołębska, Barbara Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica ISSN 1505-9057 R. 2003, z. 6, s. 275-280
Journal article
no cover found

Spór o subiektywizm i obiektywizm w stylistyce

by: Bogołębska, Barbara Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] R. 1999, t. 52 (1998), s. 137-143
Journal article
no cover found

Tradycje retoryczne w stylistyce polskiej. Narodziny dyscypliny

by: Bogołębska, Barbara Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


Book
no cover found

Koncepcja teoretycznoliteracka w dydaktyce polonistycznej. Historia i współczesność

by: Bogołębska, Barbara Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego R. 1995, nr 14 (1499), s. 29-36
Journal article
no cover found

Problematyka dydaktyki polonistycznej w dorobku twórczym profesor S. Skwarczyńskiej

by: Bogołębska, Barbara Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Dydaktyka Literatury ISSN 0324-8682 R. 1991, t. 12, s. 55-64
Journal article
no cover found

Mimetyzm czy kreacjonizm? (Obecność problematyki mimetyzmu w praktyce polonistycznej)

by: Bogołębska, Barbara Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Warsztaty Polonistyczne ISSN 1230-6657 R. 1998, nr 3, s. 39-43
Journal article
no cover found

Romantyczny model retoryki i nauki o stylu. Przegląd problematyki

by: Bogołębska, Barbara Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica ISSN 1505-9057 R. 1998, z. 1, s. 139-152
Journal article
no cover found

Rozróżnienie stylistyki językowej i literackiej jako przedmiot polemiki naukowej

by: Bogołębska, Barbara Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] R. 1999, t. 53, s. 197-204
Journal article
no cover found

Dyskurs krytycznoliteracki w polonistyce szkolnej, czyli o kształceniu kultury retorycznej

by: Bogołębska, Barbara Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Język Polski w Liceum ISSN 1642-8757 R. 2002, nr 4 (2001/2002), s. 11-18
Journal article
no cover found

Proces wyodrębniania się teorii stylu na przełomie wieku XIX na XX

by: Bogołębska, Barbara Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Stylistyka R. 1993, nr 2, s. 163-171
Journal article
no cover found

Sztuka dobrego pisania w ujęciu Antoine'a Albalata i autorów współczesnych

by: Bogołębska, Barbara Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Stylistyka R. 2002, nr 11, s. 549-556
Journal article
no cover found

Bolesław Felicjan Kielski (1879-1965), pedagog, romanista, komparatysta wkraczający w literaturę polską, wydawca, działacz społeczny, kulturalny i oświatowy, tłumacz

by: Bogołębska, Barbara Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] R. 1995, t. 49, s. 139-145
Journal article
no cover found

Wspólczesne realizacje stylowo-gatunkowe toposu panegirycznego

by: Bogołębska, Barbara, 1948- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Stylistyka ISSN 1230-2287 Sv. 13, 2004, s. 267-276
Journal article
no cover found

Libor Pavera, František Všetička, Lexikon literárních pojmů

by: Bogołębska, Barbara, 1948- Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Bohemistyka ISSN 1642-9893 Roč. 3, 2003, č. 2, s. 163-164
Journal article
no cover found

Tischnerowskie "formy pamięci "

by: Bogołębska, Barbara (1948- ) Autor

In: Łódzkie Studia Teologiczne. ISSN 1231-1634. T. 25, nr 1 (2016), s. 29-40
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Publicystyka Teresy Torańskiej

by: Bogołębska, Barbara (1948- )

In: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne. ISSN 1731-2221. T. 11 (2009), s. 495-502
Published: 2009.
Book chapter
no cover found

Dydaktyzm reportaży socrealizmu

by: Bogołębska, Barbara (1948- )

In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. ISSN 1505-9057. [Z.] 10 (2008), s. 297-304
Published: 2008.
Journal article
no cover found

Retoryczność reportaży historycznych

by: Bogołębska, Barbara (1948- )

In: Forum Artis Rhetoricae : acta quater in anno edita in quibus historia, ratio ususq. rhetoricae tractantur. ISSN 1733-1986. 2008, nr 3/4, s. 161-168
Published: 2008.
Journal article
no cover found

Religijność we współczesnych reportażach

by: Bogołębska, Barbara (1948- ) Autor

In: Łódzkie Studia Teologiczne. ISSN 1231-1634. T. 27, nr 1 (2018), s. 37-47
Published: 2018.
Journal article
no cover found

Spotkania dziennikarstwa i literatury

by: Bogołębska, Barbara (1948- ) Autor

Published: Łódź : Wydawnictwo Primum Verbum, 2021.
Book
no cover found

Współczesne realizacje stylowo-gatunkowe toposu panegirycznego

by: Bogołębska, Barbara (1948- )

In: Stylistyka (Opole). ISSN 1230-2287. [T.] 13 (2004), s. 267-276
Published: 2004.
Journal article
no cover found

Mirosława Korolki syntezy i refleksje retoryczne

by: Bogołębska, Barbara (1948- )

In: Forum Artis Rhetoricae : acta quater in anno edita in quibus historia, ratio ususq. rhetoricae tractantur. ISSN 1733-1986. 2006, nr 1, s. 107-110
Published: 2006.
Journal article
no cover found

Poetyka "prozy internetowej" i "SMS-owej"

by: Bogołębska, Barbara (1948- )

In: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne. ISSN 1731-2221. T. 2 (2004), s. 185-191
Published: 2004.
Journal article
no cover found

Retoryczność i publicystyczność tekstów Wojciecha Młynarskiego

by: Bogołębska, Barbara (1948- ) Autor

In: Strasznie lubię cię, piosenko : szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego : tom jubileuszowy dedykowany profesor Barbarze Kudrze s. 163-168
Published: 2018.
Book chapter
no cover found

Zastosowanie retorycznych progymnasmatów we współczesnym komunikowaniu

by: Bogołębska, Barbara (1948- ) Autor

In: Powinowactwa retoryki. s. 57-66
Published: 2017.
Book chapter
no cover found

Polskie reportaże podróżnicze z Dalekiego Wschodu

by: Bogołębska, Barbara (1948- ) Autor

In: Dylematy epoki postyczniowej : księga ofiarowana Profesorowi Bogdanowi Mazanowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin s. 219-228
Published: 2019.
Book chapter
no cover found

Retoryczne zabiegi w tematycznych odmianach dziennikarstwa prasowego

by: Bogołębska, Barbara (1948- )

In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. ISSN 1505-9057. 2016, [nr] 1, s. 49-58
Published: 2016.
Book chapter
no cover found

Styl i sztuka pisarska według Bolesława Prusa

by: Bogołębska, Barbara (1948- )

In: Stylistyka (Opole). ISSN 1230-2287. T. 22 (2013), s. 65-74
Published: 2013.
Journal article
no cover found

Wartości i uczucia we współczesnych polskich reportażach

by: Bogołębska, Barbara (1948- )

In: Forum Artis Rhetoricae : acta quater in anno edita in quibus historia, ratio ususq. rhetoricae tractantur. ISSN 1733-1986. 2015, nr 3, s. 25-33
Published: 2015.
Journal article
no cover found

Współczesne gatunki i style wobec tradycji retorycznej

by: Bogołębska, Barbara (1948- ) Autor

Published: Łódź : Wydawnictwo Primum Verbum, 2018.
Book
no cover found

Progymnasmata i afekty w Prusowskiej teorii dzieła literackiego

by: Bogołębska, Barbara (1948- )

In: Forum Artis Rhetoricae : acta quater in anno edita in quibus historia, ratio ususq. rhetoricae tractantur. ISSN 1733-1986. 2013, nr 4, s. 36-43
Published: 2013.
Journal article
no cover found

Środki perswazyjne i stylistyka argumentacji w gatunkach publicystycznych

by: Bogołębska, Barbara (1948- )

In: Forum Artis Rhetoricae : acta quater in anno edita in quibus historia, ratio ususq. rhetoricae tractantur. ISSN 1733-1986. 2005, nr 3/4, s. 6-22
Published: 2005.
Book chapter
no cover found

Retoryka, genologia i stylistyka tekstów literackich i dziennikarskich

by: Bogołębska, Barbara (1948- )

Published: Łódź : Wydawnictwo Primum Verbum, 2015.
Book
no cover found

Wizja czasów minionych w prozie wspomnieniowej Joanny Kulmowej

by: Bogołębska, Barbara (1948- )

In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. ISSN 1505-9057. [Z.] 8 (2006), s. 391-398
Published: 2006.
Journal article
no cover found

Retoryczna genealogia sztuki komponowania tekstów : jej aktualizacje i modyfikacje

by: Bogołębska, Barbara (1948- ) Autor

In: Retoryka klasyczna i retoryka współczesna : pola i perspetywy badań. s. 119-128
Published: 2017.
Book chapter
no cover found

Z problematyki czasu w literaturze współczesnej : (toposy - motywy - gatunki)

by: Bogołębska, Barbara (1948- )

In: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne. ISSN 1731-2221. T. 4 (2005), s. 87-97
Published: 2005.
Journal article
no cover found

Retoryczna kategoria "uwodzenia" na przykładach literackich zabaw językowo-gatunkowych

by: Bogołębska, Barbara (1948- ) Autor

In: Retoryka tekstu artystycznego : gry semantyczne = Retorika hudožestvennogo teksta : semantičeskie igry. s. 95-104
Published: 2016.
Book chapter
no cover found

Uwagi o roli tytułu i podtytułu w różnych formach tekstowych

by: Bogołębska, Barbara (1948- )

In: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne. ISSN 1731-2221. T. 5 (2005), s. 21-28
Published: 2005.
Journal article
no cover found

Retoryka wojenna w książce Krzysztofa Millera "13 wojen i jedna"

by: Bogołębska, Barbara (1948- )

In: Forum Artis Rhetoricae : acta quater in anno edita in quibus historia, ratio ususq. rhetoricae tractantur. ISSN 1733-1986. 2014, nr 4, s. 35-40
Published: 2014.
Journal article
no cover found

Wartości i uczucia we współczesnych polskich reportażach = Values and emotions in contemporary Polish reportages

by: Bogołębska, Barbara (1948- )

In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica. ISSN 1427-9681. [T.] 8 (2015), s. 241-250
Published: 2015.
Journal article
no cover found

Obecność progymnasmatów i form spekulatywno-argumentacyjnych w tekstach literackich i filozoficznych Leszka Kołakowskiego

by: Bogołębska, Barbara (1948- ) Autor

In: Forum Artis Rhetoricae : acta quater in anno edita in quibus historia, ratio ususq. rhetoricae tractantur. ISSN 1733-1986. 2017, nr 1, s. 9-17
Published: 2017.
Journal article
no cover found

Lęk jako dominujące uczucie w narracjach literackich i nieliterackich Grażyny i Wojciecha Jagielskich

by: Bogołębska, Barbara (1948- ) Autor

In: Apetyt na rzeczywistość : między literaturą a dziennikarstwem : relacje, interakcje, perspektywy. s. 199-209
Published: 2016.
Book chapter
This is beta version