Skip to content
no cover found

Kazimierz Hoffman : poeta pamiętany

by: Matyasik, Joanna Autor

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Kronika Bydgoska. ISSN 0454-5451 T. 43 (2022), s. 311-326
Published: 2022.
Book chapter
no cover found

Biblioteka Kalksteinów w Pluskowęsach : chrakterystyka fragmentu kolekcji

by: Matyasik, Joanna Autor

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Kronika Bydgoska. ISSN 0454-5451 T. 40 (2019), s. 415-433
Published: 2019.
Journal article
no cover found

Bibliotheca Bernardina - cymelia i unikaty księgozbioru bydgoskich bernardynów

by: Matyasik, Joanna Autor

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Universitas Gedanensis. ISSN 1230-0152. R. 28, t. 52 (2016), s. 7-34
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Cymelia Książnicy Bydgoskiej : "Malleus maleficarum" podręcznik łowców czarownic

by: Matyasik, Joanna

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski. ISSN 1640-7164. 2015, nr 1, s. 39-46
Published: 2015.
Book chapter
no cover found

Twórczość Ignacego Krasickiego w zbiorze starych druków WIMBP w Bydgoszczy

by: Matyasik, Joanna Autor

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski. ISSN 1640-7164. 2020, nr 2, s. 13-26
Published: 2020.
Journal article
no cover found

Bydgostiana w zbiorze rękopisów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy

by: Matyasik, Joanna

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Kronika Bydgoska. ISSN 0454-5451. T. 34 (2013), s. 347-363
Published: 2013.
Journal article
no cover found

"Reguła dla wszystkich zakonników" Hieronima Savonaroli (Florencja, 1489) : unikat książnicy bydgoskiej

by: Matyasik, Joanna

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski. ISSN 1640-7164. 2016, nr 1, s. 42-46
Published: 2016.
Book chapter
no cover found

Złoty wiek polskiego drukarstwa : dorobek Oficyny Łazarzowej w zbiorze książnicy bydgoskiej

by: Matyasik, Joanna Autor

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski. ISSN 1640-7164. 2021, nr 1, s. 29-44
Published: 2021.
Book chapter
no cover found

Bibliotheca Bernardina - zabytkowa kolekcja Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy

by: Matyasik, Joanna Autor

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Bernardyni bydgoscy 1480-1829, s. 241-265
Published: 2018.
Book chapter
no cover found

"Książki mają swoje losy" : dzieje Atlasu historycznego ze zbioru Potockich z Tulczyna

by: Matyasik, Joanna Autor

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski. ISSN 1640-7164 2019, nr 2, s. 5-14
Published: 2019.
Journal article
no cover found

Druki Hieronima Wietora w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy

by: Matyasik, Joanna Autor

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski. ISSN 1640-7164. 2018, nr 2, s.14-24
Published: 2018.
Journal article
no cover found

Druki Jerzego Förstera w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy

by: Matyasik, Joanna Autor

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Kronika Bydgoska. ISSN 0454-5451. T. 37 (2016), s. 309-330
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Pomeranika w zbiorze starych druków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy

by: Matyasik, Joanna Autor

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Dzieje książki i prasy : przegląd badań za lata 2013-2015 : praca zbiorowa. s. 53-78
Published: 2017.
Book chapter
no cover found

Księgi w remoncie : konserwacja starych druków ze zbiorów Książnicy Bydgoskiej w latach 2012-2014

by: Matyasik, Joanna

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski. ISSN 1640-7164. 2014, nr 2, s. 17-32
Published: 2014.
Book chapter
no cover found

Edycje, warianty, egzemplarze... wokół problematyki identyfikacji starych druków na przykładzie "Uwag nad życiem Jana Zamoyskiego"

by: Matyasik, Joanna Autor

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski. ISSN 1640-7164. 2021, nr 2, s. 5-19
Published: 2021.
Book chapter
no cover found

Struktura proweniencyjna zbioru starych druków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

by: Matyasik, Joanna Autor

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Książka dawna i jej właściciele = Early printed books and their owners : zbiór studiów. [T. 1]. s. 157-173
Published: 2017.
Book chapter
no cover found

Bibliotheca Bernardina w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy : stan i perspektywy badań

by: Matyasik, Joanna Autor

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Zbiory specjalne w bibliotekach polskich : między tradycją a nowoczesnością. Cz. 1, Zbiory specjalne w służbie nauki i edukacji, s. 47-61
Published: 2020.
Book chapter
no cover found

Dzieje reformacji i kontrreformacji na przykładzie starych druków ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy

by: Matyasik, Joanna Autor

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski. ISSN 1640-7164. 2017, nr 2, s. 5-18
Published: 2016.
Journal article
no cover found

Biblia na przestrzeni wieków : najstarsze polskie przekłady Pisma Świętego w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy

by: Matyasik, Joanna Autor

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Kronika Bydgoska. ISSN 0454-5451. T. 38 (2017), s. 461-481
Published: 2017.
Book chapter
no cover found

Pozostałości księgozbiorów ziemiańskich w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy : przyczynek do badań nad proweniencją polskich starych druków

by: Matyasik, Joanna

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Kronika Bydgoska. ISSN 0454-5451. T. 36 (2015), s. 343-369
Published: 2015.
Book chapter
This is beta version