Skip to content
no cover found

Chrzścijaństwo bezreligijne. Trzecia wizja eklezjologiczna Dietricha Bonhoeffera

by: Napiórkowski, Andrzej A. Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Analecta Cracoviensia ISSN 0209-0864 R. 2001, t. 33, s. 489-501
Journal article
no cover found

Czy Kościół rzeczywiście potępił św. Augustyna? Uwagi krytyczne do książki L. Kołakowskiego "Bóg nam nic nie jest dłużny"

by: Napiórkowski, Andrzej A. Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Ateneum Kapłańskie ISSN 0208-9041 R. 2003, t. 140 z. 2, s. 289-298
Journal article
no cover found

Szkoła potrzebuje opowieści

by: Napiórkowski, Andrzej (1962- ) Wywiad

In: Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne. ISSN 0041-4808 2022, nr 45, s. 20-23
Published: 6 XI 2022.
Book chapter
no cover found

Czego oczekuje postnowoczesne społeczeństwo od Kościoła? : odkryć wspólnotowość monastycyzmu

by: Napiórkowski, Andrzej (1962- )

In: Studia Claromontana. ISSN 0208-8657. T. 32 (2015/2016), s. 501-520
Published: 2016.
Book chapter
This is beta version