Skip to content
no cover found

Chrzścijaństwo bezreligijne. Trzecia wizja eklezjologiczna Dietricha Bonhoeffera

by: Napiórkowski, Andrzej A. Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Analecta Cracoviensia ISSN 0209-0864 R. 2001, t. 33, s. 489-501
Journal article
no cover found

Czy Kościół rzeczywiście potępił św. Augustyna? Uwagi krytyczne do książki L. Kołakowskiego "Bóg nam nic nie jest dłużny"

by: Napiórkowski, Andrzej A. Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Ateneum Kapłańskie ISSN 0208-9041 R. 2003, t. 140 z. 2, s. 289-298
Journal article
This is beta version