Skip to content
no cover found

Saint John Chrysostom's Preaching "Logotherapy" in the Face of Heresy of Anomoeanism

by: Olìjnik, Andrìj (1979- )

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Vox Patrum : antyk chrześcijański. ISSN 0860-9411. R. 34, t. 61 (2014), s. 249-256
Published: 2014.
Journal article
no cover found

Liturgiczno-sakralne źródła inspiracji dla homilii prawosławnej = The liturgical inspiration as a source for the preaching in Orthodox Church

by: Olìjnik, Andrìj (1979- ) Autor

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Roczniki Teologiczne (Lublin ; 2014). ISSN 2353-7272. T. 64, z. 12 (2017), s. 117-127
Published: 2017.
Journal article
no cover found

Retoryka kaznodziejska w służbie moralności w zbiorze kazań "Dobry posiew" ks. Jurija Kmita (1872-1946)

by: Olìjnik, Andrìj (1979- ) Autor

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Kazanie a literatura dawniej i dzisiaj, s. 229-242
Published: 2017.
Book chapter
no cover found

Sygkatavasis to fainomenon : interpretacja reguł kaznodziejskich św. Jana Chryzostoma w pismach Anthony'ego Coniarisa jako przykład współczesnej homiletyki prawosławnej

by: Olìjnik, Andrìj (1979- )

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


Published: Kraków : Wydawnictwo Homo Dei, cop. 2013.
Book
This is beta version