Skip to content
no cover found

[no title]

by: Szymik, Stefan Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Roczniki Teologiczne ISSN 1233-1457 R. 2000, t. 47 z. 1, s. 187-191
Journal article
no cover found

Sensy biblijne. Podział, charakterystyka, kontrowersje

by: Szymik, Stefan Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Roczniki Teologiczne ISSN 1233-1457 R. 2000, t. 47 z. 1, s. 5-25
Journal article
no cover found

Podstawowe aspekty analizy narracyjnej tekstu biblijnego

by: Szymik, Stefan Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Ruch Biblijny i Liturgiczny ISSN 0209-0872 R. 1996, t. 49 nr 2, s. 90-103
Journal article
no cover found

Podejście kanoniczne w interpretacji Pisma Świętego

by: Szymik, Stefan Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Roczniki Teologiczne ISSN 1233-1457 R. 2002, t. 49 z. 1, s. 15-31
Journal article
no cover found

Bezżenność Jezusa Chrystusa jako znak i wezwanie

by: Szymik, Stefan Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Scriptura Sacra ISSN 1428-7218 R. 2000, nr 4, s. 147-159
Journal article
no cover found

Problem polemiki antyepikurejskiej w pisamch Nowego Testamentu

by: Szymik, Stefan Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


Book
no cover found

Literacki gatunek mowy św. Szczepana (Dz 7, 2-53)

by: Szymik, Stefan Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Roczniki Teologiczne ISSN 1233-1457 R. 1997, t. 44 z. 1, s. 103-115
Journal article
no cover found

Struktura literacka mowy św. Szczepana (Dz 7, 2-53)

by: Szymik, Stefan Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne ISSN 0035-7723 R. 1992, t. 35 (1988) z. 1, s. 101-116
Journal article
no cover found

Współczesne metody analizy tekstu biblijnego na przykładzie Mk 5, 1-20

by: Szymik, Stefan Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Ruch Biblijny i Liturgiczny ISSN 0209-0872 R. 1995, t. 48 nr 2, s. 94-100
Journal article
no cover found

Starotestamentowa idea Boga jako Ojca na tle religijnych wuerzeń starożytnego Bliskiego Wschodu

by: Szymik, Stefan Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ISSN 0044-4405 R. 2001, r. 44 nr 1/2, s. 3-26
Journal article
no cover found

Lektura fundamentalistyczna Biblii i zagrożenia z niej płynące w świetle dokumentu PKB

by: Szymik, Stefan Author

We do not have a clear identifier or note about this person. You can try to get more information using external search engines:


In: Collectanea Theologica ISSN 0137-6985 R. 1996, nr 1, s. 75-83
Journal article
no cover found

Modlitwa apostolska św. Pawła

by: Szymik, Stefan (1956- )

In: Verbum Vitae : półrocznik biblijno-teologiczny. ISSN 1644-8561. Nr 22 (2012), s. 137-154
Published: 2012.
Book chapter
no cover found

Starotestamentowe, judaistyczne i grecko-rzymskie pojęcie sumienia

by: Szymik, Stefan (1956- )

In: Forum Teologiczne. ISSN 1641-1196. [T.] 15 (2014), s. 7-21
Published: 2014.
Journal article
no cover found

Oblicza ludzkiego ubóstwa w świetle Ewangelii Jezusa Chrystusa

by: Szymik, Stefan (1956- )

In: Studia Nauk Teologicznych PAN. ISSN 1896-3226. T. 8 (2013), s. 13-24
Published: 2013.
Journal article
no cover found

"Tajemnica to wielka" (Ef 5,32) : biblijne podstawy duszpasterstwa małżeństw i rodzin

by: Szymik, Stefan (1956- )

In: Duszpasterstwo rodzin : w teorii i praktyce. s. 15-32
Published: 2015.
Book chapter
no cover found

"Pisząc światłami leczyć ludzkie rany". Ksiądz Prymas Stefan Wyszyński do ludzi pióra

by: Szymik, Jerzy (1953- ) Author

In: W drodze R. 1992, nr 6, s. 43-51
Journal article
no cover found

Mateuszowa metaforyka światła (Mt 4, 15-16; 5, 14-16; 6, 22-23)

by: Szymik, Stefan (1956- )

In: Collectanea Theologica. ISSN 0137-6985. R. 75, nr 4 (2005), s. 35-47
Published: 2005.
Journal article
This is beta version