Skip to content
no cover found

[no title]

by: Janeczek, Stanisław Author

In: Roczniki Filozoficzne ISSN 0035-7685 R. 1996, t. 43(1995) z. 1, s. 256-262
Journal article
no cover found

[no title]

by: Janeczek, Stanisław Author

In: Acta Mediaevalia ISSN 0137-3064 R. 1999, t. 12, s. 456-461
Journal article
no cover found

[no title]

by: Janeczek, Stanisław Author

In: Acta Mediaevalia ISSN 0137-3064 R. 2000, t. 13, s. 358-365
Journal article
no cover found

O szkole jezuickiej inaczej. Renesansowy fundament(...)

by: Janeczek, Stanisław Author

In: Roczniki Teologiczne ISSN 1233-1457 R. 2000, t. 47 z. 4, s. 47-79
Journal article
no cover found

Ideały wychowawcze i dydaktyczne w szkolnictwie pijarskim(...)

by: Janeczek, Stanisław Author

In: Nasza Przeszłość = Notre Passe R. 1994, t. 82, s. 115-160
Journal article
no cover found

Oświeceniowy renesans etyki (Dydaktyka filozofii moralnej(...)

by: Janeczek, Stanisław Author

In: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ISSN 0044-4405 R. 1995, r. 35 (1992) nr 1/2, s. 33-62
Journal article
no cover found

Koncepcja "filozofii chrześcijańskiej" w pismach polskich(...)

by: Janeczek, Stanisław Author

In: Roczniki Filozoficzne ISSN 0035-7685 R. 1994, t. 41(1993) z. 1, s. 125-155
Journal article
no cover found

Oświecenie chrześcijańskie

by: Janeczek, Stanisław (1951- ) Autor

In: Historia filozofii. Cz. 3, Meandry przemian s. 327-355
Published: 2020.
Book chapter
no cover found

Lubelska Szkoła Filozofii Klasycznej

by: Janeczek, Stanisław (1951- )

In: Idea (Białystok). ISSN 0860-4487. Nr 18 (2006), s. 143-159
Published: 2006.
Book chapter
no cover found

Pasja prawdy i czynu

by: Janeczek, Stanisław (1951- )

In: Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. ISSN 0860-8024. R. 24, nr 3 (2011), s. 42-44
Published: 2011.
Journal article
no cover found

W duchu humanizmu chrześcijańskiego

by: Janeczek, Stanisław (1951- )

In: Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). ISSN 1429-4834. 2008, nr 82, s. 8-9
Published: 07 IV 2008.
Journal article
no cover found

Wydział jako ośrodek badań naukowych

by: Janeczek, Stanisław (1951- )

In: Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. ISSN 0860-8024. R. 22, nr 1/2 (2009), s. 112-120
Published: 2009.
Book chapter
no cover found

Oświeceniowa kultura naukowa w kontekście filozoficznym.

by: Janeczek, Stanisław (1951- )

In: Roczniki Filozoficzne. ISSN 0035-7685. T. 63, nr 4 (2015), s. 35-65
Published: 2015.
Book chapter
no cover found

Oświeceniowa kultura naukowa w kontekście filozoficznym.

by: Janeczek, Stanisław (1951- )

In: Roczniki Filozoficzne. ISSN 0035-7685. T. 63, nr 4 (2015), s. 67-114
Published: 2015.
Book chapter
no cover found

Publikacje ks. Prof. Mariana Ciszewskiego SDB

by: Janeczek, Stanisław (1951- )

In: Roczniki Filozoficzne. ISSN 0035-7685. T. 58, nr 1 (2010), s. 19-24
Published: 2010.
Book chapter
no cover found

Religia w kulturze Oświecenia : Oświecenie(...)

by: Janeczek, Stanisław (1951- ) Autor

In: Filozofia oświecenia : radykalizm, religia, kosmopolityzm. s. 171-186
Published: 2015.
Book chapter
no cover found

Stefan Swieżawski jako filozof i historyk filozofii

by: Janeczek, Stanisław (1951- )

In: Acta Mediaevalia. ISSN 0137-3064. T. 20 (2007), s. 21-35
Published: 2007.
Book chapter
no cover found

Portrety polskich filozofów i historyków filozofii XX(...)

by: Janeczek, Stanisław (1951- )

In: Kwartalnik Filozoficzny. ISSN 1230-4050. T. 33, z. 2 (2005), s. 139-150
Published: 2005.
Book chapter
no cover found

Komisja Edukacji Narodowej : perspektywy badawcze w kręgu(...)

by: Janeczek, Stanisław (1951- )

In: Roczniki Kulturoznawcze. ISSN 2082-8578. T. 1 (2010), s. 115-134
Published: 2010.
Book chapter
This is beta version